Sắp ra mắt tính năng thanh toán k+

Bạn chưa đăng nhập, xin hãy đăng nhập trước tiên

Toàn bộ số điện thoại yêu cầu nạp của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Loại Gói Tiền thực trả ID người tạo Trạng thái Tin nhắn phản hồi Time
12511 0915091*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 236 2019-08-20 00:52:53
12510 0397883*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 17 2019-08-11 11:23:05
12509 0962871*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 166 2019-08-11 06:21:22
12508 0983141*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94412 2019-08-08 17:13:22
12507 0358765*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 85708 2019-08-07 15:54:13
12506 0987378*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 94 2019-08-06 21:19:49
12505 0981489*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 2019-08-06 20:48:13
12504 0926948*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 46 2019-08-05 11:09:13
12503 0936368*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 234 2019-08-04 13:02:55
12502 0983141*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94412 2019-08-04 12:42:56
12501 0949924*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 2019-08-04 09:07:29
12500 0985807*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 2019-08-03 20:13:16
12499 0963425*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93552 2019-08-03 08:20:22
12498 0794562*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 202 2019-08-03 08:17:22
12497 0364787*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 88 2019-08-03 07:26:37
12496 0936136*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 189 2019-08-01 14:21:08
12495 0936136*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 189 2019-08-01 14:09:16
12494 0904949*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 187 2019-08-01 12:04:49
12493 0906449*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 2019-08-01 10:32:45
12492 0365819*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 2019-08-01 09:57:56
12491 0826664*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 2019-08-01 09:47:25
12490 0826664*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 2019-08-01 09:45:49
12489 0905632*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 82340 2019-08-01 08:33:05
12488 0941365*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 23 2019-08-01 08:24:57
12487 0972994*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 2019-08-01 08:20:13
12486 0972994*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 2019-08-01 08:19:15
12485 0981094*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 2019-08-01 07:20:24
12484 0981094*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 2019-08-01 07:20:02
12483 0346623*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94938 2019-07-31 20:47:44
12482 0935474*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-31 19:04:06
12481 0905807*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94933 2019-07-31 18:55:22
12480 0774585*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 117 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94930 2019-07-31 17:00:37
12479 0913082*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94929 2019-07-31 15:48:40
12478 0385948*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94928 2019-07-31 15:38:21
12477 0398813*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94927 2019-07-31 15:34:38
12476 0367326*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94926 2019-07-31 15:33:58
12475 0376369*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94924 2019-07-31 15:05:24
12474 0352012*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94923 2019-07-31 14:15:00
12473 0705979*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94922 2019-07-31 12:47:39
12472 0348881*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94919 2019-07-31 11:26:21
12471 0905385*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94918 2019-07-31 11:24:48
12470 0766669*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94908 2019-07-31 10:40:57
12469 0369137*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94905 2019-07-31 09:32:48
12468 0938728*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94904 2019-07-31 09:20:03
12467 0374856*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94903 2019-07-31 09:05:25
12466 0774449*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94901 2019-07-31 08:36:28
12465 0913635*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94900 2019-07-31 08:25:23
12464 0933713*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94898 2019-07-31 07:15:30
12463 0945301*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94897 2019-07-31 06:31:05
12462 0941369*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94890 2019-07-30 20:57:43
12461 0778003*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94889 2019-07-30 20:39:33
12460 0935811*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94888 2019-07-30 20:28:57
12459 0905645*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94887 2019-07-30 20:27:44
12458 0899921*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94885 2019-07-30 17:58:51
12457 0905848*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94884 2019-07-30 17:09:01
12456 0905848*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94884 2019-07-30 17:08:06
12455 0905848*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94884 2019-07-30 17:07:49
12454 0984060*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94881 2019-07-30 16:59:04
12453 0961774*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94880 2019-07-30 16:24:05
12452 0865394*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94879 2019-07-30 16:23:24
12451 0705904*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94878 2019-07-30 15:59:04
12450 0705904*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94878 2019-07-30 15:58:44
12449 0935484*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94876 2019-07-30 15:43:21
12448 0705426*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94875 2019-07-30 15:42:25
12447 0705979*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94873 2019-07-30 13:35:21
12446 0705977*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94870 2019-07-30 10:47:15
12445 0705977*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94870 2019-07-30 10:46:29
12444 0899612*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94868 2019-07-30 10:39:04
12443 0904745*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94867 2019-07-30 10:35:27
12442 0705453*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94866 2019-07-30 10:04:46
12441 0705453*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94866 2019-07-30 10:04:29
12440 0705453*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94866 2019-07-30 10:04:03
12439 0705453*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94864 2019-07-30 10:03:27
12438 0358632*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94862 2019-07-30 09:59:05
12437 0979117*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94860 2019-07-30 09:29:13
12436 0988255*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 79662 2019-07-30 07:59:52
12435 0978320*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 47370 2019-07-30 07:24:29
12434 0968466*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94859 2019-07-30 07:18:54
12433 0919875*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94858 2019-07-30 06:57:42
12432 0394361*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 2019-07-29 18:31:09
12431 0394361*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 2019-07-29 18:29:11
12430 0328515*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94849 2019-07-29 15:42:37
12429 0386570*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94847 2019-07-29 15:35:58
12428 0768106*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94846 2019-07-29 15:04:48
12427 0383259*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94845 2019-07-29 14:20:59
12426 0915444*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94844 2019-07-29 12:41:57
12425 0708460*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94832 2019-07-28 18:15:14
12424 0917759*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94831 2019-07-28 17:58:06
12423 0917759*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94831 2019-07-28 17:57:53
12422 0905737*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94830 2019-07-28 17:51:44
12421 0905737*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94830 2019-07-28 17:51:27
12420 0946210*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94828 2019-07-28 17:02:39
12419 0919438*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94827 2019-07-28 16:41:16
12418 0919438*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94827 2019-07-28 16:39:03
12417 0762948*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94826 2019-07-28 15:10:12
12416 0762948*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94826 2019-07-28 15:08:51
12415 0775216*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94818 2019-07-28 10:50:47
12414 0817663*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94817 2019-07-28 09:49:49
12413 0961445*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94816 2019-07-28 09:03:39
12412 0936019*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94815 2019-07-28 08:29:59
12411 0918893*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94814 2019-07-28 07:57:30
12410 0982126*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94813 2019-07-28 07:37:36
12409 0369789*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94806 2019-07-27 21:15:16
12408 0372689*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94805 2019-07-27 20:57:30
12407 0372689*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94805 2019-07-27 20:57:01
12406 0705243*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94804 2019-07-27 20:45:26
12405 0967604*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 146 2019-07-27 18:00:37
12404 0975833*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 2019-07-27 17:40:07
12403 0366342*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94795 2019-07-27 15:36:47
12402 0905410*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 294 2019-07-27 12:07:15
12401 0989294*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94782 2019-07-27 10:45:17
12400 0394478*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 2019-07-27 10:10:46
12399 0394478*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 2019-07-27 10:10:09
12398 0974106*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 255 2019-07-27 09:43:08
12397 0903872*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94778 2019-07-27 09:10:36
12396 0903872*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94778 2019-07-27 09:09:20
12395 0795739*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94777 2019-07-27 09:04:52
12394 0795739*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94777 2019-07-27 09:04:14
12393 0833757*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94776 2019-07-27 07:48:51
12392 0332336*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94774 2019-07-27 06:36:28
12391 0983217*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94773 2019-07-26 22:21:18
12390 0905450*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94772 2019-07-26 20:30:27
12389 0905621*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94770 2019-07-26 18:37:09
12388 0912412*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 2019-07-26 18:32:00
12387 0919920*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94769 2019-07-26 18:25:59
12386 0942323*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-26 18:24:47
12385 0911440*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-26 18:13:33
12384 0366342*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94766 2019-07-26 18:04:38
12383 0911431*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94765 2019-07-26 17:39:04
12382 0989879*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94764 2019-07-26 17:35:28
12381 0949100*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94760 2019-07-26 17:01:22
12380 0857513*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94759 2019-07-26 16:56:55
12379 0857513*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94759 2019-07-26 16:56:49
12378 0914715*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94757 2019-07-26 16:52:55
12377 0942192*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94756 2019-07-26 16:47:04
12376 0915627*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94755 2019-07-26 16:45:11
12375 0842795*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94754 2019-07-26 16:35:46
12374 0916678*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94753 2019-07-26 16:33:33
12373 0843473*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94752 2019-07-26 16:33:23
12372 0837963*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94751 2019-07-26 16:31:53
12371 0713387*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-26 16:19:29
12370 0855446*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94749 2019-07-26 16:02:27
12369 0386028*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94745 2019-07-26 15:54:27
12368 0967868*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94744 2019-07-26 15:50:53
12367 0967868*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94744 2019-07-26 15:50:39
12366 0903526*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94742 2019-07-26 15:48:26
12365 0917692*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94741 2019-07-26 15:34:24
12364 0988802*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94740 2019-07-26 15:34:01
12363 0855763*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94739 2019-07-26 15:28:28
12362 0914203*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94738 2019-07-26 15:25:52
12361 0911464*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94737 2019-07-26 15:04:42
12360 0911464*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94737 2019-07-26 15:04:30
12359 0334561*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94734 2019-07-26 13:30:50
12358 0937060*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94732 2019-07-26 12:04:35
12357 0829506*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94730 2019-07-26 11:37:17
12356 0385720*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94726 2019-07-26 11:10:57
12355 0326464*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94725 2019-07-26 11:09:50
12354 0969487*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94724 2019-07-26 11:07:17
12353 0328924*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94723 2019-07-26 10:55:36
12352 0869825*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94721 2019-07-26 10:29:52
12351 0355999*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94720 2019-07-26 10:26:21
12350 0774518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94719 2019-07-26 10:12:41
12349 0334367*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94718 2019-07-26 10:11:39
12348 0936552*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94717 2019-07-26 09:14:35
12347 0984645*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94714 2019-07-26 08:37:38
12346 0792484*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94713 2019-07-26 08:36:32
12345 0983418*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94712 2019-07-26 08:23:45
12344 0905935*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94711 2019-07-26 08:23:22
12343 0984645*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-26 08:22:58
12342 0912446*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94707 2019-07-26 06:55:55
12341 0911777*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94706 2019-07-26 06:04:58
12340 0983144*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94705 2019-07-25 21:56:00
12339 0372836*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94704 2019-07-25 21:55:28
12338 0916759*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94703 2019-07-25 20:59:07
12337 0905885*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94700 2019-07-25 20:19:38
12336 0914407*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94699 2019-07-25 20:03:47
12335 0355444*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94698 2019-07-25 19:58:11
12334 0898909*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94697 2019-07-25 19:28:48
12333 0918887*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94692 2019-07-25 18:02:45
12332 0368255*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94691 2019-07-25 17:43:52
12331 0339633*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94690 2019-07-25 17:43:17
12330 0345818*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94689 2019-07-25 17:20:48
12329 0705294*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94688 2019-07-25 16:46:32
12328 0912925*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94687 2019-07-25 16:23:25
12327 0833092*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94686 2019-07-25 16:08:49
12326 0377534*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94685 2019-07-25 16:07:52
12325 0398498*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94684 2019-07-25 15:57:25
12324 0777579*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94682 2019-07-25 13:25:51
12323 0983728*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94630 2019-07-25 10:07:16
12322 0911153*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94629 2019-07-25 10:06:59
12321 0858088*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 2019-07-25 10:02:27
12320 0983185*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94627 2019-07-25 09:54:15
12319 0834922*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94626 2019-07-25 09:53:40
12318 0945152*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94623 2019-07-25 09:42:42
12317 0912806*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94622 2019-07-25 09:37:04
12316 0899921*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 2019-07-25 07:52:20
12315 0964483*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94613 2019-07-24 21:20:26
12314 0964483*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 2019-07-24 20:59:58
12313 0388010*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 2019-07-24 20:28:15
12312 0389059*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94609 2019-07-24 20:09:34
12311 0975074*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 255 2019-07-24 19:55:26
12310 0905514*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94607 2019-07-24 19:51:44
12309 0388010*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 2019-07-24 19:33:01
12308 0368348*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94604 2019-07-24 17:51:59
12307 0338308*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94603 2019-07-24 17:37:09
12306 0376099*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94602 2019-07-24 17:24:05
12305 0375766*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94601 2019-07-24 14:29:22
12304 0362557*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94600 2019-07-24 14:28:27
12303 0855618*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94598 2019-07-24 13:10:43
12302 0911653*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94595 2019-07-24 11:49:48
12301 0985121*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94593 2019-07-24 11:29:23
12300 0913082*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94591 2019-07-24 10:55:35
12299 0984323*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94589 2019-07-24 10:29:32
12298 0886891*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94588 2019-07-24 10:13:57
12297 0328900*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94587 2019-07-24 09:38:09
12296 0377534*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94586 2019-07-24 09:21:28
12295 0394941*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94585 2019-07-24 08:59:45
12294 0989294*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94584 2019-07-24 08:49:32
12293 0942522*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94581 2019-07-24 08:36:11
12292 0777524*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94580 2019-07-24 08:35:51
12291 0777524*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94580 2019-07-24 08:35:37
12290 0934750*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94578 2019-07-24 08:32:19
12289 0379794*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94575 2019-07-24 07:25:35
12288 0915431*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 2019-07-23 20:16:59
12287 0898209*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94551 2019-07-23 18:36:06
12286 0359546*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94549 2019-07-23 18:14:16
12285 0359546*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-23 18:12:42
12284 0984915*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94547 2019-07-23 16:24:05
12283 0364408*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94545 2019-07-23 15:35:35
12282 0336107*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94544 2019-07-23 15:17:14
12281 0988585*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94542 2019-07-23 14:52:15
12280 0975966*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94541 2019-07-23 14:39:00
12279 0783144*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 2019-07-23 14:26:41
12278 0977292*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94540 2019-07-23 13:28:23
12277 0888886*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-23 12:01:18
12276 0937067*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94538 2019-07-23 11:23:38
12275 0833153*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94537 2019-07-23 11:16:39
12274 0903555*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94536 2019-07-23 11:12:30
12273 0939111*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94535 2019-07-23 11:09:33
12272 0915892*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94533 2019-07-23 11:07:40
12271 0915892*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94533 2019-07-23 11:07:26
12270 0335942*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94531 2019-07-23 11:05:06
12269 0931120*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94530 2019-07-23 10:49:18
12268 0931120*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94530 2019-07-23 10:49:03
12267 0776281*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94528 2019-07-23 10:43:58
12266 0937946*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94527 2019-07-23 10:15:46
12265 0392734*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94526 2019-07-23 10:02:06
12264 0777429*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94522 2019-07-23 09:35:17
12263 0899889*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94520 2019-07-23 09:22:59
12262 0328083*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94518 2019-07-23 09:06:00
12261 0989178*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94516 2019-07-23 08:51:04
12260 0963360*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94515 2019-07-23 08:42:05
12259 0969431*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94514 2019-07-23 08:35:55
12258 0942482*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94513 2019-07-23 08:27:38
12257 0904362*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94512 2019-07-23 08:26:01
12256 0974753*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94511 2019-07-23 08:23:24
12255 0362960*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94510 2019-07-23 08:20:38
12254 0354319*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94509 2019-07-23 08:19:54
12253 0914204*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94508 2019-07-23 08:19:09
12252 0858419*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94507 2019-07-23 07:37:23
12251 0968162*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94506 2019-07-23 07:33:18
12250 0976779*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94505 2019-07-23 07:26:48
12249 0918817*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94504 2019-07-23 07:21:14
12248 0377622*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94502 2019-07-22 21:42:24
12247 0827506*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 219 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94501 2019-07-22 21:12:45
12246 0936990*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94500 2019-07-22 21:12:08
12245 0902185*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-22 19:49:17
12244 0965522*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94497 2019-07-22 19:03:57
12243 0795812*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94496 2019-07-22 19:01:55
12242 0855680*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94494 2019-07-22 18:52:36
12241 0902168*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94492 2019-07-22 18:36:58
12240 0904131*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94488 2019-07-22 18:14:45
12239 0986971*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94483 2019-07-22 17:05:15
12238 0986971*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94483 2019-07-22 17:04:37
12237 0911193*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94478 2019-07-22 16:37:55
12236 0971977*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94472 2019-07-22 16:09:04
12235 0967604*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94471 2019-07-22 15:37:36
12234 0344447*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94469 2019-07-22 15:29:28
12233 0948014*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94468 2019-07-22 15:26:47
12232 0375403*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94467 2019-07-22 15:22:00
12231 0903470*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94465 2019-07-22 15:20:08
12230 0976377*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94461 2019-07-22 15:14:10
12229 0943430*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94459 2019-07-22 14:30:59
12228 0943430*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94458 2019-07-22 14:29:20
12227 0904131*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94457 2019-07-22 13:56:52
12226 0702557*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94455 2019-07-22 12:42:54
12225 0702557*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94455 2019-07-22 12:42:41
12224 0702557*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94455 2019-07-22 12:42:14
12223 0388951*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94450 2019-07-22 12:22:57
12222 0378510*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 189 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-22 12:16:42
12221 0904445*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94448 2019-07-22 12:06:51
12220 0865624*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94443 2019-07-22 11:55:53
12219 0338729*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 189 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-22 11:44:25
12218 0338729*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 189 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-22 11:36:27
12217 0399804*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94437 2019-07-22 11:27:29
12216 0386937*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94436 2019-07-22 11:25:25
12215 0815294*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 287 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-22 11:21:18
12214 0865162*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94434 2019-07-22 11:02:13
12213 0377638*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94433 2019-07-22 11:00:44
12212 0976189*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94432 2019-07-22 11:00:31
12211 0974055*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94430 2019-07-22 10:50:23
12210 0985241*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94429 2019-07-22 10:46:43
12209 0989806*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94428 2019-07-22 10:46:32
12208 0943375*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94427 2019-07-22 10:46:06
12207 0865460*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94426 2019-07-22 10:44:48
12206 0862328*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94425 2019-07-22 10:34:41
12205 0975099*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94424 2019-07-22 10:34:10
12204 0862328*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 94423 2019-07-22 10:32:09
12203 0960943*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-22 10:28:22
12202 0377529*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94421 2019-07-22 10:27:51
12201 0974055*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94420 2019-07-22 10:20:08
12200 0358145*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94419 2019-07-22 10:13:53
12199 0334854*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94417 2019-07-22 10:12:44
12198 0367862*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94416 2019-07-22 10:11:33
12197 0983141*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94412 2019-07-22 09:44:07
12196 0906174*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94410 2019-07-22 09:24:01
12195 0382748*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94409 2019-07-22 09:18:59
12194 0971462*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 219 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94406 2019-07-22 08:43:52
12193 0906650*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94405 2019-07-22 08:36:53
12192 0826502*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94404 2019-07-22 08:23:33
12191 0904068*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94403 2019-07-22 08:10:11
12190 0985760*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 219 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-22 08:07:28
12189 0976339*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 219 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94401 2019-07-22 08:05:31
12188 0985760*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 219 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-22 08:04:48
12187 0328572*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94399 2019-07-22 07:58:33
12186 0347474*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94396 2019-07-22 07:43:37
12185 0902906*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94392 2019-07-22 07:02:50
12184 0379260*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94391 2019-07-22 06:18:36
12183 0886412*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94388 2019-07-21 22:24:09
12182 0356031*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94386 2019-07-21 21:20:28
12181 0353339*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94382 2019-07-21 20:10:24
12180 0353339*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94381 2019-07-21 20:06:28
12179 0904551*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94380 2019-07-21 19:54:22
12178 0855279*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 263 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94379 2019-07-21 19:38:13
12177 0855279*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 263 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94379 2019-07-21 19:37:58
12176 0855279*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 263 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94379 2019-07-21 19:37:40
12175 0855279*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 263 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94379 2019-07-21 19:37:03
12174 0976159*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94375 2019-07-21 18:47:06
12173 0989368*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 255 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-21 18:40:13
12172 0911498*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94373 2019-07-21 17:39:42
12171 0915622*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94372 2019-07-21 17:39:31
12170 0353597*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94371 2019-07-21 17:15:23
12169 0799593*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94370 2019-07-21 17:13:57
12168 0868628*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94369 2019-07-21 17:12:09
12167 0799593*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-21 17:08:24
12166 0396228*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94367 2019-07-21 16:37:14
12165 0934963*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94366 2019-07-21 15:34:51
12164 0974934*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94365 2019-07-21 13:39:40
12163 0947300*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94364 2019-07-21 13:26:33
12162 0898181*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94363 2019-07-21 13:03:20
12161 0358511*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94362 2019-07-21 12:54:40
12160 0762759*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94361 2019-07-21 12:44:35
12159 0822824*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94360 2019-07-21 12:37:11
12158 0963080*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94359 2019-07-21 12:32:11
12157 0375255*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94358 2019-07-21 12:09:09
12156 0943759*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94357 2019-07-21 11:36:20
12155 0912577*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94356 2019-07-21 11:34:43
12154 0975389*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94355 2019-07-21 11:19:34
12153 0392432*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94353 2019-07-21 11:06:35
12152 0986908*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94352 2019-07-21 10:26:33
12151 0976977*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94351 2019-07-21 10:17:59
12150 0349839*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94350 2019-07-21 10:17:21
12149 0932821*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94349 2019-07-21 10:01:33
12148 0899889*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94348 2019-07-21 09:57:08
12147 0944303*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94347 2019-07-21 09:56:55
12146 0865492*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94344 2019-07-21 09:32:10
12145 0974934*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94343 2019-07-21 09:31:57
12144 0865492*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94342 2019-07-21 09:30:33
12143 0989730*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94341 2019-07-21 09:23:51
12142 0372478*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 157 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94339 2019-07-21 09:07:05
12141 0383806*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94338 2019-07-21 09:05:44
12140 0383806*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94338 2019-07-21 09:05:16
12139 0383824*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94336 2019-07-21 09:04:10
12138 0913082*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94335 2019-07-21 08:58:32
12137 0918537*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94334 2019-07-21 08:58:11
12136 0393923*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 246 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94333 2019-07-21 08:38:26
12135 0938728*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94332 2019-07-21 08:11:42
12134 0377125*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94331 2019-07-21 07:55:58
12133 0936530*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94327 2019-07-21 07:30:12
12132 0965493*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94323 2019-07-21 06:51:55
12131 0912811*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94321 2019-07-21 06:25:38
12130 0366810*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 166 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94320 2019-07-21 05:25:12
12129 0817628*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94317 2019-07-20 21:09:46
12128 0834628*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94314 2019-07-20 20:42:06
12127 0942726*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94312 2019-07-20 19:44:17
12126 0886506*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94310 2019-07-20 19:25:43
12125 0385231*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94309 2019-07-20 19:19:51
12124 0356752*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94308 2019-07-20 19:12:59
12123 0944703*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94307 2019-07-20 19:12:54
12122 0707355*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94306 2019-07-20 19:02:28
12121 0969851*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94305 2019-07-20 18:19:26
12120 0913416*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94304 2019-07-20 17:49:41
12119 0899609*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94301 2019-07-20 13:56:15
12118 0899609*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94301 2019-07-20 13:56:03
12117 0899609*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94301 2019-07-20 13:55:51
12116 0914036*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94297 2019-07-20 13:21:46
12115 0939456*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94296 2019-07-20 12:52:21
12114 0763074*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94295 2019-07-20 12:46:30
12113 0899263*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 210 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94294 2019-07-20 12:14:33
12112 0899263*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 210 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94293 2019-07-20 12:13:57
12111 0948994*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 2019-07-20 07:09:56
12110 0898476*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 172 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94287 2019-07-19 20:37:32
12109 0898476*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 172 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94287 2019-07-19 20:37:06
12108 0765049*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94285 2019-07-19 20:14:22
12107 0943046*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94284 2019-07-19 20:10:50
12106 0774905*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94283 2019-07-19 19:48:31
12105 0902393*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94282 2019-07-19 19:27:20
12104 0905807*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94281 2019-07-19 19:02:22
12103 0905869*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94280 2019-07-19 17:48:32
12102 0918067*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94279 2019-07-19 17:20:39
12101 0778643*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 269 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94276 2019-07-19 15:21:05
12100 0913148*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-19 14:59:20
12099 0763063*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94271 2019-07-19 14:55:28
12098 0932470*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94270 2019-07-19 14:17:11
12097 0919438*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94269 2019-07-19 14:08:06
12096 0931520*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94268 2019-07-19 14:07:32
12095 0789388*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94267 2019-07-19 13:11:59
12094 0705902*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94266 2019-07-19 12:57:23
12091 0829768*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94264 2019-07-19 10:48:47
12090 0942999*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94262 2019-07-19 10:07:06
12089 0932258*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94261 2019-07-19 09:56:41
12088 0794512*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94260 2019-07-19 09:40:04
12087 0818768*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94259 2019-07-19 09:30:27
12086 0918768*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94258 2019-07-19 09:29:49
12085 0799593*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94256 2019-07-19 08:51:36
12084 0947240*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94255 2019-07-19 07:48:03
12083 0904711*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94254 2019-07-19 06:32:36
12082 0799073*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94250 2019-07-18 20:58:51
12081 0913031*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94249 2019-07-18 20:57:48
12080 0702229*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94247 2019-07-18 20:31:52
12079 0905996*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94245 2019-07-18 18:59:01
12078 0905996*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94245 2019-07-18 18:58:48
12077 0905996*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94245 2019-07-18 18:58:36
12076 0792339*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94242 2019-07-18 17:48:13
12075 0705289*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 117 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 17:14:06
12072 0855592*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94239 2019-07-18 16:40:15
12071 0886412*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94238 2019-07-18 16:17:26
12070 0919875*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94236 2019-07-18 16:08:50
12069 0936631*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 170 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94235 2019-07-18 16:02:36
12068 0936631*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94235 2019-07-18 16:01:40
12067 0889203*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94233 2019-07-18 15:57:27
12066 0911187*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94232 2019-07-18 15:44:35
12065 0911328*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 249 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94228 2019-07-18 14:41:00
12064 0936459*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 94227 2019-07-18 14:02:34
12063 0941544*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 249 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94226 2019-07-18 13:57:35
12062 0832657*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94224 2019-07-18 11:54:09
12061 0943266*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94223 2019-07-18 11:53:15
12060 0772752*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94222 2019-07-18 11:18:54
12059 0934368*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 227 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94221 2019-07-18 10:50:28
12058 0934368*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 227 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94221 2019-07-18 10:50:16
12057 0911076*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94219 2019-07-18 10:19:33
12056 0763005*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94218 2019-07-18 09:43:23
12055 0946314*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 249 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94217 2019-07-18 09:19:54
12054 0905120*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94216 2019-07-18 09:08:21
12053 0905120*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94216 2019-07-18 09:08:11
12052 0905120*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94216 2019-07-18 09:07:53
12051 0938977*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:59:02
12050 0938977*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:58:44
12049 0938977*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:58:18
12048 0938977*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:57:00
12047 0938977*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:56:47
12046 0938977*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:56:35
12045 0938977*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:56:21
12044 0904799*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 233 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94206 2019-07-18 08:38:27
12043 0938977*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:36:44
12042 0938977*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:36:11
12041 0938977*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:35:54
12040 0938977*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-18 08:35:33
12039 0902059*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94201 2019-07-18 08:22:57
12038 0705437*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94200 2019-07-18 08:19:33
12037 0918365*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94199 2019-07-18 08:08:15
12036 0905329*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 294 2019-07-17 22:06:08
12035 0918365*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 2019-07-17 21:54:12
12034 0832011*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94192 2019-07-17 21:31:57
12033 0888509*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94190 2019-07-17 17:48:34
12032 0774197*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94188 2019-07-17 17:07:20
12031 0389059*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94187 2019-07-17 16:30:35
12030 0326498*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94186 2019-07-17 16:20:58
12029 0344484*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94185 2019-07-17 16:20:07
12028 0916471*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94184 2019-07-17 15:51:36
12027 0974986*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94182 2019-07-17 15:48:41
12026 0936525*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94181 2019-07-17 15:45:08
12025 0848337*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94177 2019-07-17 15:16:54
12024 0978006*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94176 2019-07-17 14:59:48
12023 0788881*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94175 2019-07-17 14:44:58
12022 0941877*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94174 2019-07-17 13:36:49
12021 0904631*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94173 2019-07-17 13:02:17
12020 0359918*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94172 2019-07-17 12:30:56
12019 0907725*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94171 2019-07-17 12:15:25
12018 0902595*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94170 2019-07-17 11:51:46
12017 0828486*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94169 2019-07-17 10:06:46
12016 0846779*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94168 2019-07-17 09:56:42
12015 0913115*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94167 2019-07-17 09:46:48
12014 0913115*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94166 2019-07-17 09:44:39
12013 0913115*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94165 2019-07-17 09:43:24
12012 0913115*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94163 2019-07-17 09:12:57
12011 0913115*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94162 2019-07-17 09:11:02
12010 0858113*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94161 2019-07-17 09:06:05
12009 0774895*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94160 2019-07-17 07:32:20
12008 0942661*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94159 2019-07-17 07:19:06
12007 0935322*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94157 2019-07-16 20:36:20
12006 0943748*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94156 2019-07-16 20:15:39
12005 0962705*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94155 2019-07-16 20:09:08
12004 0348087*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94153 2019-07-16 19:51:06
12003 0769698*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94152 2019-07-16 19:27:29
12002 0934779*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94151 2019-07-16 19:26:27
12001 0934779*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94151 2019-07-16 19:26:10
12000 0934779*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94151 2019-07-16 19:25:50
11999 0358357*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94148 2019-07-16 19:20:31
11998 0344991*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94147 2019-07-16 19:19:42
11997 0362750*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94146 2019-07-16 19:11:20
11996 0939482*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94145 2019-07-16 18:51:14
11995 0787486*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 249 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94144 2019-07-16 18:43:56
11994 0935198*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94143 2019-07-16 18:29:58
11993 0905899*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94142 2019-07-16 17:56:54
11992 0348847*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94141 2019-07-16 17:53:46
11991 0919915*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94140 2019-07-16 17:38:16
11990 0399599*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94138 2019-07-16 17:23:57
11989 0398110*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94137 2019-07-16 17:03:48
11988 0934251*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94134 2019-07-16 16:17:03
11987 0948125*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94131 2019-07-16 15:30:54
11986 0904455*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94130 2019-07-16 15:28:08
11985 0905078*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94126 2019-07-16 12:30:59
11984 0348256*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 255 2019-07-16 11:16:07
11983 0774430*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 2019-07-16 11:06:50
11982 0968422*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94124 2019-07-16 10:53:12
11981 0931585*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94123 2019-07-16 10:49:31
11980 0795932*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94122 2019-07-16 10:48:36
11979 0934920*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94121 2019-07-16 10:43:16
11978 0774518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94120 2019-07-16 10:41:54
11977 0799003*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94119 2019-07-16 10:38:20
11976 0973316*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94117 2019-07-16 10:31:20
11975 0905552*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94116 2019-07-16 10:28:37
11974 0903748*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94115 2019-07-16 10:27:34
11973 0937432*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94114 2019-07-16 10:14:32
11972 0919545*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94112 2019-07-16 10:06:12
11971 0393262*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94111 2019-07-16 10:05:38
11970 0905423*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94110 2019-07-16 09:59:48
11969 0944236*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94109 2019-07-16 09:57:40
11968 0776393*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94108 2019-07-16 09:46:22
11967 0983350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94107 2019-07-16 09:32:39
11966 0333748*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94106 2019-07-16 09:27:56
11965 0983595*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-16 09:19:44
11964 0901177*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94100 2019-07-16 08:58:37
11963 0963998*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94099 2019-07-16 08:57:06
11962 0352353*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94098 2019-07-16 08:55:08
11961 0978558*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94097 2019-07-16 08:51:22
11960 0355314*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94096 2019-07-16 08:51:18
11959 0397240*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94095 2019-07-16 08:50:27
11958 0911484*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94094 2019-07-16 08:48:39
11957 0822089*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94093 2019-07-16 08:39:21
11956 0366345*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94092 2019-07-16 08:33:35
11955 0935943*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94090 2019-07-16 07:54:30
11954 0347628*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94089 2019-07-16 07:46:46
11953 0779058*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94088 2019-07-16 07:42:31
11952 0986760*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94087 2019-07-16 07:36:03
11951 0816354*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94085 2019-07-16 07:23:59
11950 0326429*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94084 2019-07-16 07:20:01
11949 0779587*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94081 2019-07-15 19:41:04
11948 0898188*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 2019-07-15 18:11:56
11947 0379705*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 186 2019-07-15 18:09:32
11946 0373182*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94078 2019-07-15 18:06:02
11945 0903518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94075 2019-07-15 17:56:39
11944 0903518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94075 2019-07-15 17:56:27
11943 0903518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94075 2019-07-15 17:56:09
11942 0379200*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94072 2019-07-15 17:03:28
11941 0799073*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94071 2019-07-15 16:45:36
11940 0345775*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94070 2019-07-15 16:45:02
11939 0353287*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94069 2019-07-15 16:05:41
11938 0905155*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94068 2019-07-15 15:37:45
11937 0383824*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94063 2019-07-15 14:33:41
11936 0937466*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94061 2019-07-15 13:58:28
11935 0937466*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94061 2019-07-15 13:58:16
11934 0387702*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94059 2019-07-15 13:51:12
11933 0905097*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94058 2019-07-15 13:46:56
11932 0768152*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 192 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94055 2019-07-15 12:27:22
11931 0799003*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94052 2019-07-15 11:54:53
11930 0799003*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90051 2019-07-15 11:44:48
11929 0799001*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94051 2019-07-15 11:43:50
11928 0904247*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94050 2019-07-15 11:24:17
11927 0778266*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 94046 2019-07-15 10:28:02
11926 0778266*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94045 2019-07-15 10:26:37
11925 0934312*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94044 2019-07-15 10:22:57
11924 0898214*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94043 2019-07-15 10:01:28
11923 0898214*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94043 2019-07-15 10:01:08
11922 0898214*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94043 2019-07-15 10:00:49
11921 0898161*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94038 2019-07-15 09:53:17
11920 0934656*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94037 2019-07-15 08:57:20
11919 0795578*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 94034 2019-07-15 08:47:31
11918 0936564*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94033 2019-07-15 08:38:28
11917 0373226*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-15 08:35:48
11916 0904401*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94029 2019-07-15 07:40:48
11915 0368849*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94028 2019-07-15 07:22:21
11914 0934429*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94022 2019-07-15 05:04:26
11913 0905993*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94021 2019-07-14 18:56:27
11912 0762673*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94020 2019-07-14 18:28:18
11911 0389267*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94019 2019-07-14 16:36:13
11910 0987798*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94018 2019-07-14 16:21:55
11909 0905173*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 94017 2019-07-14 16:12:34
11908 0962146*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94015 2019-07-14 15:25:53
11907 0368234*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94012 2019-07-14 14:23:07
11906 0838227*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 2019-07-14 13:55:54
11905 0936014*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 94006 2019-07-14 12:48:03
11904 0819054*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93999 2019-07-14 11:09:16
11903 0834016*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 2019-07-14 09:37:05
11902 0902595*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93993 2019-07-14 08:35:38
11901 0708912*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93992 2019-07-14 08:33:51
11900 0869960*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93991 2019-07-14 08:24:00
11899 0902595*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 2019-07-14 07:31:24
11898 0346487*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93987 2019-07-14 07:25:07
11897 0914424*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93985 2019-07-13 21:52:21
11896 0902168*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93983 2019-07-13 20:32:00
11895 0989987*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93976 2019-07-13 18:54:27
11894 0838382*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 255 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-13 18:48:25
11893 0838382*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-13 18:48:14
11892 0838382*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-13 18:47:59
11891 0793550*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93969 2019-07-13 18:35:11
11890 0778696*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93963 2019-07-13 17:44:27
11889 0898241*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93962 2019-07-13 17:35:06
11888 0332605*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93960 2019-07-13 17:07:47
11887 0905878*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93954 2019-07-13 16:28:14
11886 0982370*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93953 2019-07-13 16:08:06
11885 0942309*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93952 2019-07-13 16:03:48
11884 0966209*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93940 2019-07-13 11:31:41
11883 0842705*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93937 2019-07-13 10:43:20
11882 0944916*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93936 2019-07-13 10:39:14
11881 0901943*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93935 2019-07-13 10:31:10
11880 0935597*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93934 2019-07-13 10:30:48
11879 0909850*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93933 2019-07-13 10:23:19
11878 0763680*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93932 2019-07-13 10:23:03
11877 0899920*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93930 2019-07-13 10:01:01
11876 0906373*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93929 2019-07-13 09:59:59
11875 0398923*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 246 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93926 2019-07-13 09:52:35
11874 0934245*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 246 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93925 2019-07-13 09:51:14
11873 0389567*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 246 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93924 2019-07-13 09:50:45
11872 0796991*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93923 2019-07-13 09:41:02
11871 0796991*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93923 2019-07-13 09:40:53
11870 0796991*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93923 2019-07-13 09:40:43
11869 0903525*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93920 2019-07-13 09:30:22
11868 0903525*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93920 2019-07-13 09:30:09
11867 0903525*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93920 2019-07-13 09:30:00
11866 0793608*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93917 2019-07-13 09:23:33
11865 0913230*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93916 2019-07-13 09:12:11
11864 0838562*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93914 2019-07-13 08:53:51
11863 0944383*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93913 2019-07-13 08:25:04
11862 0898179*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93912 2019-07-13 08:11:11
11861 0935221*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93911 2019-07-13 08:10:38
11860 0705489*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93910 2019-07-13 07:57:03
11859 0916550*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93909 2019-07-13 07:41:02
11858 0948832*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93906 2019-07-13 07:08:24
11857 0906078*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93902 2019-07-12 20:58:36
11856 0903394*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93892 2019-07-12 20:15:38
11855 0975031*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 210 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93891 2019-07-12 20:15:22
11854 0979759*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93890 2019-07-12 19:54:59
11853 0983326*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93888 2019-07-12 19:19:52
11852 0943707*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 269 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93887 2019-07-12 19:15:31
11851 0908043*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93883 2019-07-12 17:36:23
11850 0799150*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93882 2019-07-12 17:05:18
11849 0329465*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93881 2019-07-12 17:00:54
11848 0973970*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93880 2019-07-12 16:42:03
11847 0825116*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93879 2019-07-12 16:29:54
11846 0941383*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 269 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93878 2019-07-12 15:58:36
11845 0901981*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93877 2019-07-12 15:58:26
11844 0902595*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93875 2019-07-12 15:35:30
11843 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93874 2019-07-12 15:30:04
11842 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93873 2019-07-12 15:28:29
11841 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93872 2019-07-12 15:26:42
11840 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93871 2019-07-12 15:24:03
11839 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93870 2019-07-12 15:21:43
11838 0936272*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93869 2019-07-12 14:51:20
11837 0936568*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 192 2019-07-12 10:25:08
11836 0904408*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 2019-07-12 10:10:40
11835 0932169*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93858 2019-07-12 08:56:59
11834 0898182*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93856 2019-07-12 08:30:26
11833 0837385*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93853 2019-07-12 08:09:05
11832 0789388*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93852 2019-07-12 07:49:25
11831 0938728*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93850 2019-07-12 06:44:59
11830 0774585*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93847 2019-07-11 21:37:31
11829 0705463*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93846 2019-07-11 21:36:53
11828 0936978*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93840 2019-07-11 21:30:15
11827 0936691*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93839 2019-07-11 21:29:46
11826 0938728*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 2019-07-11 20:33:32
11825 0774585*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 2019-07-11 20:05:42
11824 0914677*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 269 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93832 2019-07-11 19:13:10
11823 0931385*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 2019-07-11 18:38:10
11822 0905807*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 2019-07-11 17:52:10
11821 0907054*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93820 2019-07-11 16:49:27
11820 0905259*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93818 2019-07-11 15:10:26
11819 0905451*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93817 2019-07-11 13:39:57
11818 0898923*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 93816 2019-07-11 13:38:38
11817 0931248*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93815 2019-07-11 13:09:54
11816 0933187*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93814 2019-07-11 12:06:24
11815 0913327*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 219 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93813 2019-07-11 11:57:06
11814 0796318*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93811 2019-07-11 09:55:50
11813 0911808*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 246 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93810 2019-07-11 09:11:43
11812 0911808*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 246 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-11 08:37:12
11811 0778203*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93803 2019-07-11 08:08:40
11810 0799103*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93802 2019-07-11 08:06:39
11809 0904980*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-11 05:29:03
11808 0946699*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93777 2019-07-10 20:30:12
11807 0935552*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93775 2019-07-10 18:18:11
11806 0947271*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93774 2019-07-10 16:55:34
11805 0905944*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93773 2019-07-10 16:51:42
11804 0905450*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93771 2019-07-10 12:36:51
11803 0905450*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93771 2019-07-10 12:36:35
11802 0905450*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93771 2019-07-10 12:36:11
11801 0912855*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93766 2019-07-10 09:43:40
11800 0946053*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93765 2019-07-10 09:41:32
11799 0913971*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93764 2019-07-10 09:02:01
11798 0919438*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93763 2019-07-10 08:41:48
11797 0944067*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93759 2019-07-10 08:00:34
11796 0933026*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93758 2019-07-10 07:36:26
11795 0826045*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93757 2019-07-10 07:25:42
11794 0837013*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93754 2019-07-09 20:46:39
11793 0799593*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93753 2019-07-09 20:33:00
11792 0937045*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93752 2019-07-09 20:21:43
11791 0776452*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93747 2019-07-09 18:04:45
11790 0936377*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93746 2019-07-09 18:02:05
11789 0856624*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93743 2019-07-09 17:21:36
11788 0856624*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93742 2019-07-09 17:19:39
11787 0935145*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93739 2019-07-09 15:30:57
11786 0915927*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93736 2019-07-09 14:48:16
11785 0909333*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 2019-07-08 14:24:29
11784 0935733*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 2019-07-08 14:10:21
11783 0901309*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 2019-07-08 12:36:35
11782 0768341*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93719 2019-07-08 11:50:28
11781 0768341*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93719 2019-07-08 11:50:17
11780 0768341*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93719 2019-07-08 11:50:07
11779 0768341*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93719 2019-07-08 11:49:55
11778 0938620*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-08 11:43:23
11777 0938620*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-08 11:40:08
11776 0938620*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-08 11:38:24
11775 0938620*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-08 11:38:11
11774 0793550*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93711 2019-07-08 11:24:34
11773 0707964*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93709 2019-07-08 10:57:25
11772 0905954*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93708 2019-07-08 10:56:16
11771 0769803*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93707 2019-07-08 10:50:35
11770 0905244*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93706 2019-07-08 10:45:16
11769 0795367*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93705 2019-07-08 10:30:45
11768 0899889*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93701 2019-07-08 09:42:25
11767 0899889*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93701 2019-07-08 09:42:11
11766 0899889*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93701 2019-07-08 09:42:00
11765 0905311*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93696 2019-07-08 09:16:07
11764 0774585*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93692 2019-07-08 08:39:20
11763 0918893*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93691 2019-07-08 08:26:49
11762 0935075*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93690 2019-07-08 08:25:41
11761 0935275*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93687 2019-07-08 08:12:32
11760 0799126*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93684 2019-07-07 22:13:13
11759 0799126*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93683 2019-07-07 22:08:07
11758 0773341*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93682 2019-07-07 21:54:23
11757 0848040*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93681 2019-07-07 21:43:22
11756 0768106*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93674 2019-07-07 20:21:23
11755 0938728*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93672 2019-07-07 19:47:05
11754 0935977*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93670 2019-07-07 19:20:26
11753 0932258*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93668 2019-07-07 19:03:49
11752 0983185*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-07 18:49:12
11751 0906546*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93666 2019-07-07 18:37:34
11750 0799074*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93665 2019-07-07 18:35:55
11749 0799074*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93665 2019-07-07 18:35:26
11748 0799074*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93665 2019-07-07 18:35:11
11747 0935088*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93662 2019-07-07 18:32:49
11746 0935088*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93662 2019-07-07 18:32:37
11745 0898880*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93660 2019-07-07 18:32:06
11744 0936878*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93659 2019-07-07 18:26:26
11743 0356885*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93658 2019-07-07 18:16:28
11742 0984368*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93657 2019-07-07 18:13:03
11741 0365364*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93656 2019-07-07 18:02:46
11740 0913082*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93655 2019-07-07 18:02:14
11739 0764822*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93654 2019-07-07 17:59:44
11738 0379221*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93653 2019-07-07 17:55:49
11737 0916181*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93651 2019-07-07 17:39:57
11736 0979890*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93650 2019-07-07 17:39:18
11735 0329876*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93649 2019-07-07 17:37:47
11734 0375955*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93647 2019-07-07 17:36:52
11733 0393873*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93646 2019-07-07 17:34:22
11732 0394404*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-07 17:34:10
11731 0965668*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 223 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-07 17:33:26
11730 0968192*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93643 2019-07-07 17:31:26
11729 0346360*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93642 2019-07-07 17:31:10
11728 0987525*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93641 2019-07-07 17:31:04
11727 0349832*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93640 2019-07-07 17:28:56
11726 0932477*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93639 2019-07-07 17:28:24
11725 0979759*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93638 2019-07-07 17:27:01
11724 0357885*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93636 2019-07-07 17:14:55
11723 0989391*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93633 2019-07-07 16:56:46
11722 0902595*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93632 2019-07-07 16:56:22
11721 0937432*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93631 2019-07-07 16:54:52
11720 0933095*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93629 2019-07-07 16:52:24
11719 0981619*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93628 2019-07-07 16:47:53
11718 0906246*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93627 2019-07-07 16:46:05
11717 0906783*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93626 2019-07-07 16:36:46
11716 0934765*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93625 2019-07-07 16:36:18
11715 0906783*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93626 2019-07-07 16:36:09
11714 0934765*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93625 2019-07-07 16:36:03
11713 0934765*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93625 2019-07-07 16:35:51
11712 0379743*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93621 2019-07-07 16:33:40
11711 0347981*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93620 2019-07-07 16:25:44
11710 0905857*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93619 2019-07-07 16:14:05
11709 0328651*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93618 2019-07-07 16:11:51
11708 0973638*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93616 2019-07-07 15:57:30
11707 0982738*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93615 2019-07-07 15:57:08
11706 0981057*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93613 2019-07-07 15:34:12
11705 0901981*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93612 2019-07-07 15:29:50
11704 0799442*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93611 2019-07-07 15:20:30
11703 0799442*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93611 2019-07-07 15:20:16
11702 0799442*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93611 2019-07-07 15:20:00
11701 0905773*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93606 2019-07-07 14:42:35
11700 0905001*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93604 2019-07-07 14:10:12
11699 0328651*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93602 2019-07-07 13:21:54
11698 0971014*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93601 2019-07-07 12:57:58
11697 0936721*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-07 12:54:11
11696 0936721*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-07 12:53:59
11695 0339267*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93597 2019-07-07 12:42:42
11694 0914097*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93595 2019-07-07 12:23:03
11693 0903748*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93588 2019-07-07 11:14:51
11692 0903748*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93587 2019-07-07 11:13:05
11691 0353894*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93586 2019-07-07 11:05:56
11690 0901966*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93582 2019-07-07 10:25:02
11689 0905425*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93580 2019-07-07 10:11:41
11688 0778696*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93577 2019-07-07 10:06:21
11687 0797119*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93573 2019-07-07 09:49:34
11686 0901926*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93571 2019-07-07 09:36:39
11685 0901926*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93571 2019-07-07 09:36:28
11684 0901926*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93571 2019-07-07 09:35:55
11683 0936860*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93568 2019-07-07 09:25:47
11682 0797548*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 294 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93566 2019-07-07 09:17:40
11681 0914623*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93565 2019-07-07 09:15:30
11680 0797548*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 294 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93564 2019-07-07 09:14:11
11679 0797548*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93563 2019-07-07 09:12:38
11678 0375340*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 93562 2019-07-07 09:07:15
11677 0934092*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93561 2019-07-07 08:45:20
11676 0934092*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93561 2019-07-07 08:45:09
11675 0934092*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93561 2019-07-07 08:44:58
11674 0708084*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93558 2019-07-07 08:30:43
11673 0796610*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93557 2019-07-07 08:24:55
11672 0796610*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93557 2019-07-07 08:24:43
11671 0796610*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93557 2019-07-07 08:24:31
11670 0799103*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93554 2019-07-07 08:19:37
11669 0355075*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93553 2019-07-07 08:15:08
11668 0963425*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93552 2019-07-07 08:14:59
11667 0935303*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93551 2019-07-07 08:03:32
11666 0934639*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93550 2019-07-07 07:27:34
11665 0948591*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 233 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93549 2019-07-07 07:21:29
11664 0907034*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93548 2019-07-07 07:14:26
11663 0383322*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93545 2019-07-07 06:08:24
11662 0934291*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93544 2019-07-06 23:30:16
11661 0936878*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93659 2019-07-06 23:28:06
11660 0935645*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 294 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93540 2019-07-06 21:50:47
11659 0394765*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 210 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93446 2019-07-06 21:05:42
11658 0353803*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93445 2019-07-06 20:59:46
11657 0396451*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93442 2019-07-06 20:34:37
11656 0822824*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93441 2019-07-06 20:33:55
11655 0944643*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93436 2019-07-06 19:59:15
11654 0333262*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93432 2019-07-06 19:29:27
11653 0902058*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93431 2019-07-06 19:21:57
11652 0902058*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93431 2019-07-06 19:21:40
11651 0902058*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93431 2019-07-06 19:21:24
11650 0868193*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93396 2019-07-06 18:24:32
11649 0859132*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-06 18:22:22
11648 0387973*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93394 2019-07-06 18:00:27
11647 0365488*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93393 2019-07-06 17:55:19
11646 0386002*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93390 2019-07-06 16:55:17
11645 0935370*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93388 2019-07-06 16:48:19
11644 0935370*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93388 2019-07-06 16:48:04
11643 0935370*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93388 2019-07-06 16:47:53
11642 0796738*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93385 2019-07-06 16:45:45
11641 0796738*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93385 2019-07-06 16:45:32
11640 0796738*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93385 2019-07-06 16:45:16
11639 0705979*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93382 2019-07-06 16:34:09
11638 0328915*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93378 2019-07-06 15:51:02
11637 0389906*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93376 2019-07-06 15:45:12
11636 0789272*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93375 2019-07-06 15:37:54
11635 0337664*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93201 2019-07-06 15:08:38
11634 0772228*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93200 2019-07-06 14:59:24
11633 0919875*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93199 2019-07-06 14:57:26
11632 0932002*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 93196 2019-07-06 14:44:00
11631 0937770*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93195 2019-07-06 14:43:19
11630 0901999*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 2019-07-06 14:33:38
11629 0384377*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 269 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93193 2019-07-06 14:25:47
11628 0833848*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93141 2019-07-06 12:57:52
11627 0936227*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93139 2019-07-06 12:20:27
11626 0888005*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93136 2019-07-06 12:11:55
11625 0933545*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93135 2019-07-06 12:08:26
11624 0988000*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93133 2019-07-06 11:16:45
11623 0333484*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93088 2019-07-06 10:23:52
11622 0972261*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93087 2019-07-06 10:23:32
11621 0905063*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93084 2019-07-06 10:02:55
11620 0907180*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93083 2019-07-06 09:33:41
11619 0346153*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93081 2019-07-06 09:25:33
11618 0337562*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93080 2019-07-06 09:25:01
11617 0337264*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93079 2019-07-06 09:24:20
11616 0354558*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93078 2019-07-06 09:23:56
11615 0912630*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 55 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93076 2019-07-06 09:14:20
11614 0966795*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93075 2019-07-06 09:04:06
11613 0916428*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93073 2019-07-06 08:57:40
11612 0916428*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93073 2019-07-06 08:57:06
11611 0337248*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93071 2019-07-06 08:56:23
11610 0398500*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93069 2019-07-06 08:34:34
11609 0798971*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93067 2019-07-06 08:30:37
11608 0914098*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 219 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93066 2019-07-06 08:19:57
11607 0985853*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93065 2019-07-06 08:15:46
11606 0372942*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93062 2019-07-06 07:01:21
11605 0914098*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 219 2019-07-05 23:31:34
11604 0982474*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93056 2019-07-05 22:05:04
11602 0383973*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93055 2019-07-05 21:52:08
11601 0383973*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93055 2019-07-05 21:51:35
11600 0914073*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 2019-07-05 21:05:07
11596 0383766*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 2019-07-05 20:56:26
11595 0383766*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 2019-07-05 20:56:00
11594 3837667*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 262 2019-07-05 20:55:30
11593 0985773*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 255 2019-07-05 20:54:23
11592 0985773*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 255 2019-07-05 20:54:09
11591 0916516*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 258 2019-07-05 20:52:29
11590 0904085*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 258 2019-07-05 20:52:05
11589 0865343*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93043 2019-07-05 20:19:22
11588 0905488*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93041 2019-07-05 20:13:00
11587 0373743*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 48 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93038 2019-07-05 19:34:19
11586 0774586*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93029 2019-07-05 18:53:50
11584 0975718*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 93027 2019-07-05 18:39:54
11583 0337222*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93026 2019-07-05 18:38:31
11582 0349832*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93022 2019-07-05 18:35:03
11581 0705959*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93021 2019-07-05 18:30:00
11580 0705959*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93021 2019-07-05 18:29:45
11579 0705455*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93019 2019-07-05 18:16:00
11578 0705455*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93019 2019-07-05 18:15:48
11577 0705455*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93019 2019-07-05 18:15:10
11576 0352429*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93015 2019-07-05 18:14:33
11575 0988807*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93014 2019-07-05 18:10:58
11574 0787654*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93012 2019-07-05 17:56:16
11573 0905398*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93011 2019-07-05 17:55:52
11572 0972738*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93010 2019-07-05 17:39:33
11571 0852683*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-05 17:38:38
11570 0898179*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93008 2019-07-05 17:38:12
11569 0898179*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93008 2019-07-05 17:37:58
11568 0898179*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93008 2019-07-05 17:37:45
11567 0705296*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93005 2019-07-05 17:32:18
11566 0705296*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 93005 2019-07-05 17:31:55
11565 0935746*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93003 2019-07-05 17:31:01
11564 0387771*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93002 2019-07-05 17:19:46
11563 0978527*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 93001 2019-07-05 17:15:32
11562 0905784*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 93000 2019-07-05 17:04:19
11561 0775562*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92999 2019-07-05 16:53:36
11560 0973106*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92997 2019-07-05 16:24:44
11559 0899912*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92996 2019-07-05 15:57:41
11558 0961338*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92995 2019-07-05 15:55:58
11557 0332617*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92994 2019-07-05 15:41:47
11556 0325548*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 210 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92989 2019-07-05 15:37:50
11555 0898923*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 92988 2019-07-05 15:33:26
11554 0973320*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92987 2019-07-05 15:22:23
11553 0931911*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92986 2019-07-05 15:22:06
11552 0973320*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92985 2019-07-05 15:21:50
11551 0898923*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 294 2019-07-05 14:43:24
11550 0898923*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 294 2019-07-05 14:42:19
11549 0898923*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 2019-07-05 14:39:16
11548 0962150*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 2019-07-05 14:00:22
11547 0903522*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92971 2019-07-05 12:44:43
11546 0707194*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92963 2019-07-05 12:07:55
11545 0902166*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92961 2019-07-05 11:38:34
11544 0902166*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92961 2019-07-05 11:38:19
11543 0902166*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92961 2019-07-05 11:37:34
11542 0987055*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92958 2019-07-05 11:35:06
11541 0961233*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92957 2019-07-05 11:20:19
11540 0335672*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92956 2019-07-05 11:18:29
11539 0868808*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92955 2019-07-05 11:12:01
11538 0963298*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92953 2019-07-05 11:02:14
11537 0705910*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92952 2019-07-05 10:58:42
11536 0905766*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92950 2019-07-05 10:57:21
11535 0961233*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-05 10:47:33
11534 0789236*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92947 2019-07-05 10:42:25
11533 0396754*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92946 2019-07-05 10:42:00
11532 0934879*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92944 2019-07-05 10:30:17
11531 0934879*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92944 2019-07-05 10:30:06
11530 0934879*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92944 2019-07-05 10:29:54
11529 0961233*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-05 10:16:16
11528 0901743*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92938 2019-07-05 10:10:07
11527 0782124*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92936 2019-07-05 10:07:31
11526 0772447*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92935 2019-07-05 09:52:06
11525 0342953*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92933 2019-07-05 09:37:26
11524 0973657*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92932 2019-07-05 09:36:28
11523 0984917*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92931 2019-07-05 09:34:18
11522 0834431*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 22 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92930 2019-07-05 09:30:17
11521 0393280*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92929 2019-07-05 09:23:36
11520 0982607*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92928 2019-07-05 09:20:57
11519 0933105*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92920 2019-07-05 08:38:05
11518 0967305*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92915 2019-07-05 08:35:19
11517 0933105*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92914 2019-07-05 08:35:16
11516 0967305*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92915 2019-07-05 08:34:57
11515 0905522*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92912 2019-07-05 08:33:32
11514 0933105*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92910 2019-07-05 08:30:16
11513 0775578*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92906 2019-07-05 07:56:16
11512 0914424*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92899 2019-07-05 07:27:58
11511 0705588*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92897 2019-07-05 07:22:05
11510 0843672*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92894 2019-07-05 07:16:41
11509 0819274*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92893 2019-07-05 07:14:20
11508 0966892*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 22 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92892 2019-07-05 06:52:42
11507 0966892*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 22 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92891 2019-07-05 06:49:18
11506 0965508*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92885 2019-07-05 05:34:47
11505 0799737*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 55 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92884 2019-07-05 00:29:23
11504 0868625*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92882 2019-07-04 23:08:19
11503 0329447*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92881 2019-07-04 22:22:18
11502 0905993*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92880 2019-07-04 21:51:42
11501 0382821*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92869 2019-07-04 21:02:30
11500 0378479*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92865 2019-07-04 20:42:55
11499 0902921*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 294 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92864 2019-07-04 20:33:51
11498 0938224*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92863 2019-07-04 20:31:42
11497 0988319*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92862 2019-07-04 20:00:20
11496 0336803*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92861 2019-07-04 19:57:34
11495 0982458*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92860 2019-07-04 19:53:46
11494 0799350*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92853 2019-07-04 19:40:31
11493 0799350*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92853 2019-07-04 19:40:12
11492 0907609*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 294 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92850 2019-07-04 19:34:55
11491 0767753*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92847 2019-07-04 19:24:16
11490 0394361*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92846 2019-07-04 19:23:08
11489 0917970*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92845 2019-07-04 19:18:32
11488 0394186*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92844 2019-07-04 19:17:02
11487 0359540*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92840 2019-07-04 19:02:19
11486 0903527*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92839 2019-07-04 19:00:14
11485 0399461*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92833 2019-07-04 18:32:24
11484 0869101*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92832 2019-07-04 18:27:55
11483 0969599*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92831 2019-07-04 18:11:49
11482 0789347*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92829 2019-07-04 17:57:11
11481 0392627*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92824 2019-07-04 17:49:05
11480 0906118*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92823 2019-07-04 17:46:50
11479 0905810*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92822 2019-07-04 17:46:23
11478 0385946*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 282 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92818 2019-07-04 17:39:58
11477 0367488*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92817 2019-07-04 17:36:57
11476 0357530*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92816 2019-07-04 17:36:33
11475 0778003*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92815 2019-07-04 17:36:26
11474 0326453*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92814 2019-07-04 17:36:04
11473 0778003*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92813 2019-07-04 17:32:03
11472 0984151*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92807 2019-07-04 17:22:02
11471 0968760*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92806 2019-07-04 17:21:07
11470 0866756*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92805 2019-07-04 17:20:46
11469 0865568*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92804 2019-07-04 17:20:19
11468 0377217*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92803 2019-07-04 17:19:56
11467 0971355*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92802 2019-07-04 17:18:19
11466 0977608*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92801 2019-07-04 17:15:22
11465 0981096*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92798 2019-07-04 17:10:57
11464 0974926*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-07-04 17:10:08
11463 0355487*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92796 2019-07-04 17:09:32
11462 0327011*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92795 2019-07-04 17:09:07
11461 0349404*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92794 2019-07-04 17:04:55
11460 0382723*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92793 2019-07-04 17:03:05
11459 0382723*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92793 2019-07-04 17:02:42
11458 0362882*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92791 2019-07-04 17:02:27
11457 0886660*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92790 2019-07-04 17:01:41
11456 0967029*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92789 2019-07-04 16:59:43
11455 0967029*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92789 2019-07-04 16:59:23
11454 0987494*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92786 2019-07-04 16:58:34
11453 0983013*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92782 2019-07-04 16:56:26
11452 0886681*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92781 2019-07-04 16:54:25
11451 0776282*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 2019-07-04 16:41:31
11450 0886660*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 2019-07-04 16:35:26
11449 0886681*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 2019-07-04 16:29:42
11448 0886681*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 2019-07-04 16:29:39
11447 0355487*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 2019-07-04 16:27:31
11446 0971796*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 223 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 92772 2019-07-04 16:27:23
11445 0985121*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92771 2019-07-04 16:27:19
11444 0946210*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92770 2019-07-04 16:26:53
11443 0981662*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92769 2019-07-04 16:25:37
11442 0975571*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92768 2019-07-04 16:25:18
11441 0329726*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92767 2019-07-04 16:25:03
11440 0966027*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92766 2019-07-04 16:24:33
11439 0373757*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92761 2019-07-04 16:14:07
11438 0343552*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92760 2019-07-04 16:12:23
11437 0389013*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92759 2019-07-04 16:09:00
11436 0905157*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92756 2019-07-04 15:57:12
11435 0373777*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92755 2019-07-04 15:53:27
11434 0397475*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92754 2019-07-04 15:53:16
11433 0889815*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92752 2019-07-04 15:46:59
11432 0376916*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92751 2019-07-04 15:36:06
11431 0384867*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92750 2019-07-04 15:35:40
11430 0985795*** Thuê bao trả trước 500,000đ 420,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 92743 2019-07-04 14:44:54
11429 0906444*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92741 2019-07-04 14:38:45
11428 0905885*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92739 2019-07-04 14:24:36
11427 0931371*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92733 2019-07-04 13:31:13
11426 0904781*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92732 2019-07-04 13:30:37
11425 0905961*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92731 2019-07-04 13:10:03
11424 0909095*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92730 2019-07-04 13:09:00
11423 0787777*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92728 2019-07-04 12:48:49
11422 0822420*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92717 2019-07-04 11:03:34
11421 0347492*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92708 2019-07-04 10:16:37
11420 0336952*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92707 2019-07-04 10:16:06
11419 0914240*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92704 2019-07-04 10:05:24
11418 0389059*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92698 2019-07-04 09:27:10
11417 0389059*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92698 2019-07-04 09:26:46
11416 0329221*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92696 2019-07-04 09:25:40
11415 0961452*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92694 2019-07-04 09:22:58
11414 0774518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92692 2019-07-04 09:14:54
11413 0962422*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92690 2019-07-04 09:04:41
11412 0868767*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92689 2019-07-04 08:52:27
11411 0377293*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92687 2019-07-04 08:42:34
11410 0902708*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92684 2019-07-04 08:38:05
11409 0935340*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92683 2019-07-04 08:38:00
11408 0367279*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92681 2019-07-04 08:37:12
11407 0763009*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92680 2019-07-04 08:35:48
11406 0763009*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92680 2019-07-04 08:35:36
11405 0763009*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92680 2019-07-04 08:35:19
11404 0799064*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92677 2019-07-04 08:34:36
11403 0799064*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92677 2019-07-04 08:34:24
11402 0799064*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92677 2019-07-04 08:34:10
11401 0899249*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92674 2019-07-04 08:33:33
11400 0778522*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92673 2019-07-04 08:33:31
11399 0778522*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92673 2019-07-04 08:33:15
11398 0778522*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92673 2019-07-04 08:32:50
11397 0778594*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92670 2019-07-04 08:32:04
11396 0778594*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92670 2019-07-04 08:31:52
11395 0778594*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92670 2019-07-04 08:31:18
11394 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92667 2019-07-04 08:30:17
11393 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92667 2019-07-04 08:30:05
11392 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92667 2019-07-04 08:29:54
11391 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92663 2019-07-04 08:29:29
11390 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92663 2019-07-04 08:29:17
11389 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92663 2019-07-04 08:29:04
11388 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92660 2019-07-04 08:28:32
11387 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92659 2019-07-04 08:28:00
11386 0898622*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92659 2019-07-04 08:27:35
11385 0393300*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92656 2019-07-04 07:59:47
11384 0383824*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92652 2019-07-04 07:50:17
11383 0389068*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 246 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92651 2019-07-04 07:46:18
11382 0934819*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92650 2019-07-04 07:43:47
11381 0903529*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92648 2019-07-04 07:22:56
11380 0903529*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92648 2019-07-04 07:22:39
11379 0903529*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92648 2019-07-04 07:22:24
11378 0357203*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92645 2019-07-04 07:19:58
11377 0936128*** Thuê bao trả trước 20,000đ 16,800đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92643 2019-07-04 07:16:47
11376 0969946*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,200đ id 163 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 92639 2019-07-03 23:23:02
11375 0988987*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92631 2019-07-03 21:53:40
11374 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92627 2019-07-03 19:41:52
11373 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92627 2019-07-03 19:41:23
11372 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92627 2019-07-03 19:40:49
11371 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92627 2019-07-03 19:40:29
11370 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92623 2019-07-03 19:39:45
11369 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92621 2019-07-03 19:31:08
11368 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92621 2019-07-03 19:30:45
11367 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92621 2019-07-03 19:30:25
11366 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92621 2019-07-03 19:30:03
11365 0977359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92621 2019-07-03 19:29:36
11364 0352589*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92616 2019-07-03 19:12:12
11363 0965109*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92610 2019-07-03 17:20:37
11362 0961118*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92608 2019-07-03 16:45:22
11361 0979078*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92606 2019-07-03 16:41:14
11360 0763366*** Thuê bao trả trước 200,000đ 168,000đ id 88 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92605 2019-07-03 16:08:21
11359 0385728*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92604 2019-07-03 16:04:56
11358 0911369*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92602 2019-07-03 15:59:30
11357 0937432*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92601 2019-07-03 15:56:36
11356 0905245*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92598 2019-07-03 15:48:36
11355 0977325*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92595 2019-07-03 15:05:47
11354 0333687*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92594 2019-07-03 14:55:52
11353 0332346*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,200đ id 184 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 92593 2019-07-03 14:43:23
11352 0338762*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92592 2019-07-03 14:42:52
11351 0376930*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92591 2019-07-03 14:39:29
11350 0342297*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92590 2019-07-03 14:38:03
11349 0865057*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92577 2019-07-03 12:30:52
11348 0932592*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92576 2019-07-03 12:13:04
11347 0932592*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92576 2019-07-03 12:12:45
11346 0915995*** Thuê bao trả trước 100,000đ 84,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92571 2019-07-03 11:55:57
11345 0947707*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92568 2019-07-03 11:13:31
11344 0372486*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,000đ id 192 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92567 2019-07-03 11:05:58
11343 0902093*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92563 2019-07-03 10:45:08
11342 0944670*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92559 2019-07-03 10:31:03
11341 0978133*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 166 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92557 2019-07-03 10:22:23
11340 0902064*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 166 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92556 2019-07-03 10:21:25
11339 0384428*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 2019-07-03 09:31:38
11338 0382253*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 2019-07-03 09:31:03
11337 0902093*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 187 2019-07-03 09:17:17
11336 0904085*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 2019-07-03 09:01:49
11335 0868625*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 88 2019-07-03 08:54:42
11334 0819054*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92536 2019-07-03 08:37:44
11333 0383596*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92525 2019-07-03 08:17:36
11332 0364691*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 269 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92523 2019-07-03 08:02:55
11331 0983141*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 88 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92522 2019-07-03 08:02:26
11330 0918795*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92521 2019-07-03 07:55:50
11329 0835007*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92520 2019-07-03 07:55:11
11328 0835007*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92520 2019-07-03 07:54:53
11327 0835007*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92520 2019-07-03 07:54:32
11326 0789328*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92506 2019-07-02 22:56:27
11325 0932293*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92474 2019-07-02 18:18:20
11324 0939767*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92469 2019-07-02 17:26:25
11323 0905444*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-07-02 15:13:21
11321 0905553*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 78665 2019-06-29 16:40:47
11320 0902553*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90422 2019-06-29 13:35:40
11319 0902553*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90422 2019-06-29 13:35:15
11318 0905661*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92452 2019-06-29 10:09:13
11317 0937082*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92451 2019-06-29 10:06:50
11316 0903355*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 174 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-29 10:00:23
11315 0828686*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 163 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92447 2019-06-29 09:26:31
11314 0909677*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92445 2019-06-29 09:19:53
11313 0905807*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92442 2019-06-29 08:31:26
11312 0886412*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92441 2019-06-29 08:30:46
11311 0901926*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92437 2019-06-29 08:12:43
11310 0901926*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92437 2019-06-29 08:12:33
11309 0901926*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92437 2019-06-29 08:12:22
11308 0906234*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92433 2019-06-29 07:55:49
11307 0905742*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92430 2019-06-29 07:32:36
11306 0905742*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92430 2019-06-29 07:32:20
11305 0905742*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92430 2019-06-29 07:32:04
11304 0764939*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 172 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92427 2019-06-29 07:28:06
11303 0919011*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 210 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92422 2019-06-29 06:22:11
11302 0858522*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92409 2019-06-28 20:57:29
11301 0901419*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 94 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 20:23:33
11300 0901419*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 94 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 20:23:16
11299 0901419*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 94 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 20:22:59
11298 0914709*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92403 2019-06-28 20:13:18
11297 0914709*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92402 2019-06-28 20:11:25
11296 0935145*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92400 2019-06-28 19:59:33
11295 0916256*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92397 2019-06-28 18:54:44
11294 0703621*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92396 2019-06-28 18:29:01
11293 0703621*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92396 2019-06-28 18:28:43
11292 0703621*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92396 2019-06-28 18:28:12
11291 0935498*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92391 2019-06-28 17:50:23
11290 0813800*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92387 2019-06-28 17:25:48
11289 0815510*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92386 2019-06-28 17:25:20
11288 0818806*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92385 2019-06-28 17:24:52
11287 0705426*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92384 2019-06-28 17:24:09
11286 0919011*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 210 2019-06-28 17:18:31
11285 0899263*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 210 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92382 2019-06-28 17:17:46
11284 0942089*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92381 2019-06-28 17:14:54
11283 0913002*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 208 2019-06-28 17:14:42
11282 0772288*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92378 2019-06-28 17:06:58
11281 0937444*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92376 2019-06-28 17:01:18
11280 0908975*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92375 2019-06-28 16:55:17
11279 0905457*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92372 2019-06-28 16:40:24
11278 0903748*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92371 2019-06-28 16:28:29
11277 0905434*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 16:19:02
11276 0903748*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92364 2019-06-28 16:17:29
11275 0905212*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92363 2019-06-28 15:52:09
11274 0845204*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92361 2019-06-28 15:48:54
11273 0858808*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92360 2019-06-28 15:48:37
11272 0912938*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92357 2019-06-28 15:02:58
11271 0856679*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92355 2019-06-28 14:58:53
11270 0703154*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92354 2019-06-28 14:43:54
11269 0943927*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92353 2019-06-28 14:26:43
11268 0777449*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92352 2019-06-28 14:13:48
11267 0914318*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92349 2019-06-28 11:37:16
11266 0762788*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 2019-06-28 10:52:44
11265 0905053*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92341 2019-06-28 10:33:13
11264 0934360*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92340 2019-06-28 10:29:14
11263 0777230*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 282 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92337 2019-06-28 10:07:00
11262 0906465*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92336 2019-06-28 10:00:03
11261 0905455*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 2019-06-28 09:45:31
11260 0767333*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 163 2019-06-28 09:37:33
11259 0933707*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 09:13:59
11258 0704045*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92329 2019-06-28 08:42:29
11257 0905540*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92328 2019-06-28 08:31:36
11256 0934314*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92327 2019-06-28 08:29:30
11255 0905434*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 08:12:13
11254 0905434*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 08:12:02
11253 0905784*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 08:11:22
11252 0905784*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-28 08:11:10
11251 0905243*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92311 2019-06-28 07:36:23
11250 0898614*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92310 2019-06-28 07:36:09
11249 0898614*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92310 2019-06-28 07:35:49
11248 0898614*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92310 2019-06-28 07:35:37
11247 0932369*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 94 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92305 2019-06-27 22:16:04
11246 0932049*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92304 2019-06-27 21:21:22
11245 0909258*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92303 2019-06-27 21:08:17
11244 0778026*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92302 2019-06-27 21:07:49
11243 0765984*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92301 2019-06-27 21:07:48
11242 0799105*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92298 2019-06-27 19:05:37
11241 0779497*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92297 2019-06-27 18:45:20
11240 0905499*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 138 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92296 2019-06-27 18:30:13
11239 0797005*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92292 2019-06-27 17:54:30
11238 0905713*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92290 2019-06-27 17:06:18
11237 0905713*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92290 2019-06-27 17:06:07
11236 0905713*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92290 2019-06-27 17:05:57
11235 0905502*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92287 2019-06-27 15:34:13
11234 0905502*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92287 2019-06-27 15:34:03
11233 0905502*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92287 2019-06-27 15:33:50
11232 0935924*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92283 2019-06-27 15:02:27
11231 0705393*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92276 2019-06-27 11:11:48
11230 0708969*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92275 2019-06-27 10:51:27
11229 0777295*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92268 2019-06-27 09:53:43
11228 0934266*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92267 2019-06-27 09:48:21
11227 0936506*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92263 2019-06-27 09:20:45
11226 0936506*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92263 2019-06-27 09:20:34
11225 0936506*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92261 2019-06-27 09:19:27
11224 0774433*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92259 2019-06-27 08:31:15
11223 0774586*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92258 2019-06-27 08:23:51
11222 0936227*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92256 2019-06-27 07:57:01
11221 0896665*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92236 2019-06-26 15:05:18
11220 0896665*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92236 2019-06-26 15:05:03
11219 0896665*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92236 2019-06-26 15:04:52
11218 0934681*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92215 2019-06-26 10:05:36
11217 0799080*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92214 2019-06-26 09:35:45
11216 0799080*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92213 2019-06-26 09:32:11
11215 0774518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92211 2019-06-26 09:22:44
11214 0774518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92211 2019-06-26 09:22:30
11213 0898220*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92203 2019-06-26 08:15:44
11212 0898220*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92203 2019-06-26 08:15:34
11211 0898220*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92203 2019-06-26 08:15:24
11210 0705687*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92196 2019-06-26 07:41:18
11209 0898743*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92189 2019-06-25 22:16:39
11208 0936816*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 2019-06-25 21:13:19
11207 0936816*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 2019-06-25 21:06:21
11206 0936816*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 2019-06-25 21:06:10
11205 0898743*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92189 2019-06-25 20:42:32
11204 0898743*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92189 2019-06-25 20:26:29
11203 0905645*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92188 2019-06-25 20:01:38
11202 0901050*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-25 19:53:31
11201 0778822*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92179 2019-06-25 17:58:58
11200 0905766*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92173 2019-06-25 14:50:51
11199 0935474*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92171 2019-06-25 12:43:28
11198 0934997*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92162 2019-06-25 11:39:30
11197 0931945*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92159 2019-06-25 11:07:06
11196 0931945*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92159 2019-06-25 11:06:51
11195 0931945*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92159 2019-06-25 11:06:36
11194 0702313*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92154 2019-06-25 10:43:11
11193 0772228*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 264 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92153 2019-06-25 10:41:08
11192 0792718*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92152 2019-06-25 10:37:49
11191 0905908*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92145 2019-06-25 09:43:31
11190 0789339*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92142 2019-06-25 09:39:52
11189 0905705*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92137 2019-06-25 08:58:10
11188 0705979*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92135 2019-06-25 08:32:29
11187 0903090*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92130 2019-06-24 20:48:14
11186 0906746*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92129 2019-06-24 20:40:50
11185 0935477*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92128 2019-06-24 20:26:21
11184 0902000*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92121 2019-06-24 19:00:39
11183 0905251*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92118 2019-06-24 17:54:00
11182 0768000*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92117 2019-06-24 17:39:54
11181 0905514*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92111 2019-06-24 14:47:59
11180 0905514*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92111 2019-06-24 14:47:37
11179 0935233*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92109 2019-06-24 14:02:30
11178 0905106*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 98 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 92106 2019-06-24 12:48:50
11177 0905133*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92103 2019-06-24 11:02:05
11176 0905133*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92103 2019-06-24 11:01:41
11175 0905133*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92103 2019-06-24 11:01:19
11174 0936749*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92098 2019-06-24 09:58:56
11173 0936589*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92097 2019-06-24 09:28:10
11172 0705979*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92096 2019-06-24 09:18:12
11171 0705979*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92096 2019-06-24 09:18:03
11170 0904795*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 2019-06-24 07:58:31
11169 0787413*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92089 2019-06-24 07:04:03
11168 0904751*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92086 2019-06-24 06:28:55
11167 0939249*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92084 2019-06-23 21:27:29
11166 0904417*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92080 2019-06-23 20:29:51
11165 0763003*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92079 2019-06-23 20:28:01
11164 0908405*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 202 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-23 20:15:46
11163 0908405*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 202 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-23 20:15:33
11162 0905981*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 202 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92075 2019-06-23 20:14:45
11161 0904863*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92073 2019-06-23 18:17:08
11160 0905754*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92069 2019-06-23 17:56:34
11159 0905243*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 138 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92068 2019-06-23 17:56:03
11158 0904690*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92067 2019-06-23 17:53:10
11157 0777416*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92066 2019-06-23 17:40:09
11156 0905623*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92064 2019-06-23 17:30:45
11155 0905623*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92064 2019-06-23 17:30:38
11154 0905623*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92064 2019-06-23 17:30:15
11153 0702525*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92061 2019-06-23 16:43:00
11152 0898623*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92060 2019-06-23 16:38:05
11151 0898623*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92059 2019-06-23 16:37:43
11150 0898623*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 92059 2019-06-23 16:37:18
11149 0905119*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92055 2019-06-23 16:24:54
11148 0905550*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92054 2019-06-23 16:04:14
11147 0705979*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92052 2019-06-23 15:52:11
11146 0935376*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92051 2019-06-23 15:48:17
11145 0904424*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92046 2019-06-23 14:13:20
11144 0908543*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92035 2019-06-23 10:53:36
11143 0903966*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92030 2019-06-23 10:17:11
11142 0906589*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92028 2019-06-23 09:33:41
11141 0906589*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92028 2019-06-23 09:33:33
11140 0906589*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92028 2019-06-23 09:33:26
11139 0938826*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 92024 2019-06-23 09:17:04
11138 0939256*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 92023 2019-06-23 09:11:21
11137 0762313*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92021 2019-06-23 09:09:46
11136 0705215*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 92017 2019-06-23 07:47:36
11135 0906224*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91987 2019-06-22 20:59:29
11134 0939398*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91983 2019-06-22 20:31:17
11133 0906491*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91981 2019-06-22 20:08:06
11132 0905990*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91978 2019-06-22 18:47:13
11131 0768490*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91977 2019-06-22 18:37:01
11130 0905154*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91974 2019-06-22 17:27:25
11129 0905154*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91973 2019-06-22 17:26:21
11128 0905154*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91972 2019-06-22 17:24:39
11127 0905154*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91971 2019-06-22 17:22:40
11126 0905154*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91969 2019-06-22 16:48:55
11125 0907154*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 68 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 91968 2019-06-22 16:47:18
11124 0936474*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91967 2019-06-22 16:27:31
11123 0934501*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91966 2019-06-22 16:27:17
11122 0901926*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91963 2019-06-22 16:00:37
11121 0901926*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91963 2019-06-22 16:00:26
11120 0901926*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91963 2019-06-22 16:00:08
11119 0903341*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91960 2019-06-22 15:30:12
11118 0772199*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91944 2019-06-22 15:18:40
11117 0799150*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91941 2019-06-22 14:34:51
11116 0896216*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 138 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91925 2019-06-22 11:28:31
11115 0912360*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-22 11:20:31
11114 0908911*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91922 2019-06-22 11:19:17
11113 0904650*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 282 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91918 2019-06-22 10:13:01
11111 0797005*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91915 2019-06-22 09:25:51
11110 0397415*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 91913 2019-06-22 09:15:28
11109 0988133*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91912 2019-06-22 09:15:15
11108 0935360*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 68 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-22 09:14:10
11107 0397415*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 91909 2019-06-22 09:14:01
11106 0397415*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 91909 2019-06-22 09:13:51
11105 0983474*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91907 2019-06-22 09:12:20
11104 0366698*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91905 2019-06-22 09:11:00
11103 0326568*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91904 2019-06-22 09:10:40
11102 0388378*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91903 2019-06-22 09:10:13
11101 0934318*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91902 2019-06-22 09:09:08
11100 0868327*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91901 2019-06-22 09:08:43
11099 0378487*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91900 2019-06-22 09:07:05
11098 0983400*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 234 2019-06-22 09:04:20
11097 0986329*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 22 2019-06-22 09:01:36
11096 0366819*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 163 2019-06-22 08:54:22
11095 0987999*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 88 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91890 2019-06-22 08:47:12
11094 0382418*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91885 2019-06-22 08:37:05
11093 0962344*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91884 2019-06-22 08:32:20
11092 0984509*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91878 2019-06-22 08:24:40
11091 0346187*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91877 2019-06-22 08:23:29
11090 0326866*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91876 2019-06-22 08:22:06
11088 0987449*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91863 2019-06-22 07:53:44
11087 0363349*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91862 2019-06-22 07:53:27
11086 0366096*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 250 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-22 07:51:04
11085 0355832*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91857 2019-06-22 07:42:57
11084 0372643*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 166 2019-06-22 07:12:57
11083 0868312*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91854 2019-06-22 07:07:15
11082 0386908*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91846 2019-06-21 22:12:46
11079 0364501*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 14 2019-06-21 21:38:07
11078 0865865*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 22 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91840 2019-06-21 21:26:29
11077 0388603*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91839 2019-06-21 21:22:00
11075 0374963*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91837 2019-06-21 21:02:07
11074 0966663*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 78 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-21 21:00:40
11073 0379969*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91835 2019-06-21 21:00:37
11072 0379969*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91835 2019-06-21 21:00:19
11071 0379969*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91835 2019-06-21 21:00:12
11070 0966663*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 78 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-21 20:58:53
11069 0982933*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 287 2019-06-21 19:59:31
11068 0374963*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 2019-06-21 19:43:54
11067 0987750*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 22 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 39372 2019-06-21 19:13:44
11066 0931244*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 174 2019-06-21 18:33:23
11065 0931244*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 174 2019-06-21 18:32:51
11064 0931244*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 174 2019-06-21 18:26:05
11063 0931244*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 174 2019-06-21 18:26:02
11062 0832336*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 230 2019-06-21 18:09:05
11061 0795361*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 210 2019-06-21 17:55:45
11060 0349718*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 282 2019-06-21 17:42:48
11059 0865433*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 202 2019-06-21 17:35:18
11058 0865433*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 202 2019-06-21 17:35:10
11057 0383836*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 287 2019-06-21 17:27:40
11056 0705247*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-06-21 17:25:45
11055 0705247*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-06-21 17:25:41
11054 0395604*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 234 2019-06-21 17:18:54
11053 0395604*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 234 2019-06-21 17:18:16
11052 0987401*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 173 2019-06-21 17:13:38
11051 0987401*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 173 2019-06-21 17:13:13
11050 0987401*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 173 2019-06-21 17:13:06
11049 0982933*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 287 2019-06-21 17:10:53
11048 0378706*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 262 2019-06-21 17:09:08
11047 0347574*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-06-21 16:42:33
11046 0347574*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-06-21 16:42:29
11045 0347574*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-06-21 16:42:25
11044 0976980*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 189 2019-06-21 16:30:25
11043 0907359*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90625 2019-06-21 15:58:30
11042 0382017*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 2019-06-21 15:20:38
11041 0913082*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 273 2019-06-21 15:14:16
11040 0846382*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 2019-06-21 15:12:10
11039 0908321*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 2019-06-21 15:11:13
11038 0908321*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 2019-06-21 15:10:56
11037 0913082*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 273 2019-06-21 14:56:16
11036 0913082*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 273 2019-06-21 14:55:42
11035 0369777*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 189 2019-06-21 14:04:26
11034 0369777*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 189 2019-06-21 14:01:07
11033 0369777*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 189 2019-06-21 13:58:47
11032 0369777*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 189 2019-06-21 13:58:26
11031 0329903*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 2019-06-21 13:55:13
11030 0772228*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 264 2019-06-21 13:42:19
11029 0772228*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 264 2019-06-21 13:41:07
11028 0329903*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 2019-06-21 12:24:55
11027 0329903*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 2019-06-21 12:23:59
11026 0778221*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 2019-06-21 12:14:32
11025 0705659*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 2019-06-21 12:14:01
11024 0702271*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 210 2019-06-21 12:05:33
11023 0702271*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 210 2019-06-21 12:03:18
11022 0702271*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 210 2019-06-21 12:02:45
11021 0932883*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91757 2019-06-21 11:56:59
11020 0934304*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91754 2019-06-21 11:40:06
11019 0988855*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91753 2019-06-21 11:38:47
11018 0392697*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 266 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91749 2019-06-21 11:24:06
11017 0968005*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91746 2019-06-21 11:11:51
11016 0383824*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91745 2019-06-21 11:10:37
11015 0383969*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91739 2019-06-21 11:03:19
11014 0787662*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91729 2019-06-21 10:44:31
11013 0982332*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-21 10:38:33
11012 0869889*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 261 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91725 2019-06-21 10:38:26
11011 0982332*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-21 10:37:56
11010 0385115*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91720 2019-06-21 10:33:15
11009 0329437*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 173 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91719 2019-06-21 10:32:37
11008 0934770*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91718 2019-06-21 10:31:24
11007 0777568*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91715 2019-06-21 10:22:22
11006 0963812*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91711 2019-06-21 10:13:32
11005 0793550*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91708 2019-06-21 10:11:06
11004 0983995*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 173 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-21 10:10:15
11003 0983995*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 173 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-21 10:07:30
11002 0935350*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91699 2019-06-21 09:53:51
11001 0934890*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91696 2019-06-21 09:49:39
11000 0934890*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91696 2019-06-21 09:49:29
10999 0934890*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91696 2019-06-21 09:49:21
10998 0363337*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91692 2019-06-21 09:44:35
10997 0795993*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91691 2019-06-21 09:44:08
10996 0988554*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91689 2019-06-21 09:41:24
10995 0775272*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91686 2019-06-21 09:34:53
10994 0989524*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91682 2019-06-21 09:33:19
10993 0357970*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 290 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 91680 2019-06-21 09:31:03
10992 0326001*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 290 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91678 2019-06-21 09:30:26
10991 0905652*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 2019-06-21 07:38:03
10990 0777687*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91674 2019-06-21 07:26:49
10989 0989968*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91673 2019-06-21 07:23:01
10988 0392898*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91665 2019-06-21 06:59:15
10987 0367297*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91663 2019-06-21 06:49:46
10986 0909687*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91646 2019-06-20 21:47:45
10985 0906627*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91645 2019-06-20 21:25:22
10984 0935084*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 251 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91643 2019-06-20 21:15:16
10983 0842121*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 2019-06-20 20:45:09
10982 0904867*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 248 2019-06-20 20:37:39
10981 0906627*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-06-20 20:11:26
10980 0944233*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 2019-06-20 19:25:20
10979 0773304*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 2019-06-20 19:02:42
10978 0905265*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91627 2019-06-20 18:37:01
10977 0937249*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91624 2019-06-20 18:30:31
10976 0849984*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 176 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91623 2019-06-20 18:03:28
10975 0931399*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91621 2019-06-20 17:30:50
10974 0933982*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91618 2019-06-20 17:17:59
10973 0909141*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91611 2019-06-20 16:29:28
10972 0919774*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 290 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91601 2019-06-20 15:40:44
10971 0919517*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91592 2019-06-20 12:22:17
10970 0888345*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 2019-06-20 11:37:14
10969 0919517*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 2019-06-20 11:12:38
10968 0946897*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 230 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91584 2019-06-20 09:48:25
10967 0812604*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91583 2019-06-20 09:21:49
10966 0911292*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 230 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91582 2019-06-20 09:14:12
10965 0886923*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91580 2019-06-20 08:20:53
10964 0931221*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 2019-06-20 07:42:46
10963 0937658*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 2019-06-20 07:40:50
10962 0917082*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91576 2019-06-20 07:35:29
10961 0935084*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 251 2019-06-20 06:59:23
10960 0936552*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 170 2019-06-20 06:50:57
10959 0916067*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91569 2019-06-20 06:41:02
10958 0935084*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 251 2019-06-19 22:44:37
10957 0903052*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 2019-06-19 22:29:59
10956 0943020*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 254 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91564 2019-06-19 21:43:41
10955 0945584*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91559 2019-06-19 20:42:19
10954 0941461*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 251 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91556 2019-06-19 20:18:34
10953 0943179*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91553 2019-06-19 19:48:02
10952 0765049*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91552 2019-06-19 19:41:39
10951 0775077*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91545 2019-06-19 18:59:04
10950 0342496*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 262 2019-06-19 17:21:35
10949 0327179*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 176 2019-06-19 17:21:01
10948 0336609*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 2019-06-19 17:19:36
10947 0977393*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-06-19 17:17:10
10946 0977393*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 174 2019-06-19 17:13:03
10945 0372126*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-19 16:54:41
10944 0971294*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 189 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 91530 2019-06-19 16:44:59
10943 0963122*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 176 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91529 2019-06-19 16:42:40
10942 0898656*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 251 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91527 2019-06-19 16:32:11
10941 0985407*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91525 2019-06-19 16:17:31
10940 0866836*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91524 2019-06-19 16:16:08
10939 0945030*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 96 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91522 2019-06-19 16:14:08
10938 0398190*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 176 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91516 2019-06-19 15:56:04
10937 0397286*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 261 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91514 2019-06-19 15:48:14
10936 0914183*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91513 2019-06-19 15:45:05
10935 0395510*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91512 2019-06-19 15:43:56
10934 0867976*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91511 2019-06-19 15:43:26
10933 0369636*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 91510 2019-06-19 15:40:11
10932 0799238*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91509 2019-06-19 15:37:43
10931 0938524*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91506 2019-06-19 15:33:50
10930 0903678*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 2019-06-19 15:33:34
10929 0859566*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91504 2019-06-19 15:31:13
10928 0931585*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91503 2019-06-19 15:29:11
10927 0767338*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91502 2019-06-19 15:29:01
10926 0865013*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91500 2019-06-19 15:26:19
10925 0914793*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 96 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91499 2019-06-19 15:26:13
10924 0944258*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-19 15:22:24
10923 0914718*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91497 2019-06-19 15:21:07
10922 0902483*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91496 2019-06-19 15:18:14
10921 0824147*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91493 2019-06-19 15:15:43
10920 0358359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91490 2019-06-19 15:14:01
10919 0963925*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 266 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91487 2019-06-19 15:12:10
10918 0947711*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91485 2019-06-19 15:05:45
10917 0917008*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91482 2019-06-19 14:52:37
10916 0917008*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91482 2019-06-19 14:52:31
10915 0912855*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91480 2019-06-19 14:52:11
10914 0336522*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91479 2019-06-19 14:51:52
10913 0966842*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-19 14:45:47
10912 0935573*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91476 2019-06-19 14:42:51
10911 0935573*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91476 2019-06-19 14:42:40
10910 0935573*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91476 2019-06-19 14:42:25
10909 0379681*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 176 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-19 14:39:48
10908 0904717*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91467 2019-06-19 14:30:30
10907 0889372*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91465 2019-06-19 14:26:34
10906 0773467*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91464 2019-06-19 14:26:32
10905 0898067*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91463 2019-06-19 14:26:18
10904 0913082*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91462 2019-06-19 14:25:47
10903 0941047*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91459 2019-06-19 14:04:13
10902 0766623*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91457 2019-06-19 13:56:09
10901 0766623*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91457 2019-06-19 13:55:55
10900 0916799*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91455 2019-06-19 13:46:42
10899 0905449*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91454 2019-06-19 13:46:33
10898 0905449*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91454 2019-06-19 13:46:18
10897 0905449*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91452 2019-06-19 13:45:40
10896 0905242*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91449 2019-06-19 13:38:48
10895 0904005*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91448 2019-06-19 13:31:06
10894 0398598*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91446 2019-06-19 13:25:55
10893 0944026*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91443 2019-06-19 13:06:41
10892 0368583*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 189 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91441 2019-06-19 12:53:41
10891 0915052*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91440 2019-06-19 12:49:32
10890 0915052*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91439 2019-06-19 12:48:17
10889 0948286*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 254 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91438 2019-06-19 12:47:48
10888 0948286*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91438 2019-06-19 12:47:38
10887 0948286*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91436 2019-06-19 12:46:39
10886 0939122*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91435 2019-06-19 12:38:36
10885 0907651*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91434 2019-06-19 12:38:09
10884 0939196*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91433 2019-06-19 12:37:55
10883 0768817*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91431 2019-06-19 12:35:39
10882 0961985*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91429 2019-06-19 12:24:15
10881 0919378*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91428 2019-06-19 12:20:29
10880 0919378*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91428 2019-06-19 12:20:15
10879 0946669*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91425 2019-06-19 12:11:08
10878 0337874*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91424 2019-06-19 12:02:23
10877 0775599*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91423 2019-06-19 11:56:28
10876 0775599*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91423 2019-06-19 11:56:18
10875 0775599*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91423 2019-06-19 11:56:08
10874 0856031*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91419 2019-06-19 11:41:40
10873 0813274*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91417 2019-06-19 11:29:41
10872 0904408*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91416 2019-06-19 11:22:57
10871 0813984*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91415 2019-06-19 11:21:27
10870 0796422*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91414 2019-06-19 11:21:13
10869 0788293*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91413 2019-06-19 11:20:54
10868 0963265*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91412 2019-06-19 11:16:08
10867 0859090*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91411 2019-06-19 11:13:33
10866 0989533*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91410 2019-06-19 11:08:30
10865 0917138*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91409 2019-06-19 11:03:04
10864 0859020*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91408 2019-06-19 11:02:46
10863 0398828*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91407 2019-06-19 11:02:45
10862 0949522*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91406 2019-06-19 11:02:34
10861 0945468*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91405 2019-06-19 11:02:18
10860 0919326*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91404 2019-06-19 11:02:03
10859 0919493*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91403 2019-06-19 11:01:43
10858 0837484*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91402 2019-06-19 11:01:29
10857 0983217*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91401 2019-06-19 11:01:17
10856 0813198*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91400 2019-06-19 11:01:09
10855 0352328*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91399 2019-06-19 10:56:42
10854 0948687*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91398 2019-06-19 10:53:53
10853 0359629*** Thuê bao trả trước 500,000đ 425,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 91397 2019-06-19 10:51:30
10852 0394023*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 233 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91396 2019-06-19 10:45:19
10851 0916096*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91394 2019-06-19 10:38:58
10850 0984613*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91393 2019-06-19 10:35:17
10849 0339123*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91392 2019-06-19 10:34:21
10848 0912105*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91391 2019-06-19 10:33:24
10847 0815565*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91390 2019-06-19 10:25:32
10846 0366289*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91389 2019-06-19 10:24:40
10845 0988297*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91388 2019-06-19 10:23:15
10844 0379573*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91387 2019-06-19 10:22:45
10843 0389751*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91386 2019-06-19 10:16:34
10842 0847138*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91385 2019-06-19 10:16:26
10841 0986157*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91384 2019-06-19 10:08:11
10840 0866583*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 233 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91382 2019-06-19 10:03:41
10839 0364336*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91381 2019-06-19 10:01:49
10838 0978251*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91380 2019-06-19 09:58:21
10837 0349896*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 282 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91379 2019-06-19 09:58:05
10836 0978473*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91378 2019-06-19 09:57:11
10835 0335324*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91377 2019-06-19 09:55:41
10834 0358201*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 173 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91376 2019-06-19 09:54:46
10833 0812021*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 233 2019-06-19 09:42:55
10832 0912855*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 117 2019-06-19 09:42:42
10831 0912855*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 117 2019-06-19 09:37:32
10830 0377615*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 186 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91369 2019-06-19 09:25:47
10829 0338037*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91368 2019-06-19 09:25:32
10828 0363632*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91367 2019-06-19 09:25:20
10827 0982021*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 233 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91365 2019-06-19 09:18:38
10826 0908329*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91364 2019-06-19 09:17:07
10825 0355255*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 234 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91360 2019-06-19 08:59:28
10824 0944856*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 262 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91354 2019-06-19 08:52:59
10823 0812021*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 233 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-19 08:43:26
10822 0947936*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 262 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91337 2019-06-19 08:39:34
10821 0968897*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 282 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91336 2019-06-19 08:37:06
10820 0973892*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91334 2019-06-19 08:35:03
10819 0336151*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91333 2019-06-19 08:34:20
10818 0966051*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91331 2019-06-19 08:33:53
10817 0975109*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91330 2019-06-19 08:33:52
10816 0364313*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91329 2019-06-19 08:32:09
10815 0387965*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91328 2019-06-19 08:31:22
10814 0984144*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91327 2019-06-19 08:31:05
10813 0865093*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91326 2019-06-19 08:30:43
10812 0336853*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91325 2019-06-19 08:28:06
10811 0964578*** Thuê bao trả trước 500,000đ 425,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91359 2019-06-19 08:27:27
10810 0934434*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91321 2019-06-19 08:19:46
10809 0977679*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 282 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91318 2019-06-19 08:18:19
10808 0338018*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 146 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91315 2019-06-19 08:07:20
10807 0987404*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 250 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91314 2019-06-19 08:07:03
10806 0934483*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91304 2019-06-19 07:55:15
10805 0384347*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 261 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91300 2019-06-19 07:40:41
10804 0909311*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91299 2019-06-19 07:37:51
10803 0372084*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91293 2019-06-19 07:23:42
10802 0378709*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91289 2019-06-19 07:21:20
10801 0797876*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 174 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91285 2019-06-19 07:16:57
10800 0838287*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91280 2019-06-19 07:07:37
10799 0789625*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91275 2019-06-18 21:18:11
10798 0903747*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91274 2019-06-18 21:05:15
10797 0935733*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 230 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91271 2019-06-18 19:51:42
10796 0905321*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91263 2019-06-18 18:09:10
10795 0935198*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91261 2019-06-18 17:47:06
10794 0899800*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91260 2019-06-18 17:46:27
10793 0932369*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 94 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91259 2019-06-18 17:27:09
10792 0934526*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91258 2019-06-18 16:56:48
10791 0768453*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 176 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91257 2019-06-18 16:55:24
10790 0905552*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 248 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91256 2019-06-18 16:53:13
10789 0904105*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91251 2019-06-18 16:06:47
10788 0793554*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91250 2019-06-18 16:04:32
10787 0933575*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91248 2019-06-18 15:16:35
10786 0939063*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91247 2019-06-18 15:14:38
10785 0939063*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91247 2019-06-18 15:14:16
10784 0939063*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 264 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91245 2019-06-18 15:13:54
10783 0903748*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91243 2019-06-18 15:06:22
10782 0905102*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91242 2019-06-18 14:42:05
10781 0777552*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91240 2019-06-18 14:34:00
10780 0908201*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91239 2019-06-18 14:26:49
10779 0795133*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91228 2019-06-18 12:05:24
10778 0937106*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 138 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91227 2019-06-18 11:56:16
10777 0789324*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 210 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91222 2019-06-18 11:32:08
10776 0705979*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91219 2019-06-18 11:12:30
10775 0932958*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91214 2019-06-18 10:40:21
10774 0902639*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 24 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91213 2019-06-18 10:07:47
10773 0915411*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91212 2019-06-18 10:03:16
10772 0936851*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91211 2019-06-18 09:57:29
10771 0936100*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 219 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 91210 2019-06-18 09:54:53
10770 0764755*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91209 2019-06-18 09:44:12
10769 0708337*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91207 2019-06-18 09:40:02
10768 0932468*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 251 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91203 2019-06-18 09:13:36
10767 0944517*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 251 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91199 2019-06-18 08:55:58
10766 0934266*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91133 2019-06-18 08:51:26
10765 0917656*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91132 2019-06-18 08:48:55
10764 0888238*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-18 08:34:45
10763 0906437*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91125 2019-06-18 08:33:56
10762 0773453*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91112 2019-06-18 08:17:40
10761 0905851*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91111 2019-06-18 08:17:01
10760 0915185*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 55 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91098 2019-06-18 08:01:15
10759 0762627*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 91097 2019-06-18 07:56:10
10758 0934568*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 157 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91079 2019-06-17 22:22:59
10757 0908632*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 24 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91078 2019-06-17 21:54:33
10756 0888670*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91077 2019-06-17 21:19:16
10755 0904770*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 290 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91076 2019-06-17 21:12:29
10754 0914764*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91074 2019-06-17 21:00:06
10753 0914764*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91074 2019-06-17 20:59:58
10752 0918866*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91072 2019-06-17 20:59:44
10751 0918866*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91072 2019-06-17 20:59:34
10750 0917227*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91070 2019-06-17 20:39:44
10749 0919904*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91069 2019-06-17 20:39:32
10748 0919760*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91068 2019-06-17 20:39:04
10747 0919760*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91068 2019-06-17 20:38:55
10746 0913937*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91066 2019-06-17 20:38:38
10745 0812527*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91065 2019-06-17 20:38:22
10744 0937797*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91061 2019-06-17 20:06:05
10743 0907088*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 264 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91057 2019-06-17 19:48:19
10742 0889129*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91056 2019-06-17 19:43:15
10741 0889129*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91056 2019-06-17 19:43:05
10740 0938860*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91054 2019-06-17 19:38:48
10739 0918395*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91043 2019-06-17 19:29:12
10738 0944198*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91037 2019-06-17 19:28:52
10737 0937797*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 2019-06-17 19:09:16
10736 0799150*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90953 2019-06-17 19:06:20
10735 0705296*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90952 2019-06-17 18:53:03
10734 0705296*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90952 2019-06-17 18:52:52
10733 0905826*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90949 2019-06-17 18:43:57
10732 0905826*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90949 2019-06-17 18:43:47
10731 0905826*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90949 2019-06-17 18:43:18
10730 0906546*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90946 2019-06-17 18:40:30
10729 0788573*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90939 2019-06-17 18:17:44
10728 0778578*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90937 2019-06-17 18:17:13
10727 0772526*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90935 2019-06-17 18:15:44
10726 0913350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90933 2019-06-17 18:08:13
10725 0913350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90933 2019-06-17 18:08:04
10724 0913350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90933 2019-06-17 18:07:53
10723 0932049*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90930 2019-06-17 18:03:16
10722 0856189*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90928 2019-06-17 17:48:13
10721 0942202*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90927 2019-06-17 17:40:05
10720 0942202*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90927 2019-06-17 17:39:53
10719 0918636*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90924 2019-06-17 17:33:03
10718 0919058*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90923 2019-06-17 17:32:48
10717 0919522*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90921 2019-06-17 17:31:34
10716 0905878*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90920 2019-06-17 17:31:05
10715 0918795*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90919 2019-06-17 17:30:39
10714 0772228*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 264 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90918 2019-06-17 17:29:51
10713 0973609*** Thuê bao trả trước 30,000đ 25,500đ id 189 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 90915 2019-06-17 17:21:02
10712 0824061*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90913 2019-06-17 17:20:03
10711 0838839*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-17 17:08:25
10710 0838839*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-17 17:08:16
10709 0913350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90909 2019-06-17 17:07:04
10708 0913350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90909 2019-06-17 17:06:53
10707 0982375*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90907 2019-06-17 17:06:52
10706 0913350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90909 2019-06-17 17:06:42
10705 0913350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90909 2019-06-17 17:06:25
10704 0913350*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90909 2019-06-17 17:06:00
10703 0782187*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90903 2019-06-17 17:05:31
10702 0352823*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90895 2019-06-17 16:52:33
10701 0903187*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90894 2019-06-17 16:50:36
10700 0982133*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 282 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90890 2019-06-17 16:43:09
10699 0793398*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90889 2019-06-17 16:42:33
10698 0983862*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90887 2019-06-17 16:36:36
10697 0374957*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90886 2019-06-17 16:35:31
10696 0819680*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90885 2019-06-17 16:34:53
10695 0905111*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90884 2019-06-17 16:33:43
10694 0847908*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90883 2019-06-17 16:32:20
10693 0973964*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90880 2019-06-17 16:28:24
10692 0335269*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90879 2019-06-17 16:27:56
10691 0379060*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90877 2019-06-17 16:27:21
10690 0339226*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90876 2019-06-17 16:25:04
10689 0988668*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90875 2019-06-17 16:23:57
10688 0328306*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90874 2019-06-17 16:23:45
10687 0355625*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 90872 2019-06-17 16:20:04
10686 0941264*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90870 2019-06-17 16:19:33
10685 0373703*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90869 2019-06-17 16:19:14
10684 0969836*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90867 2019-06-17 16:18:57
10683 0332224*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90866 2019-06-17 16:17:00
10682 0394916*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90865 2019-06-17 16:13:58
10681 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90862 2019-06-17 15:59:38
10680 0799009*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90861 2019-06-17 15:57:40
10679 0375206*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 250 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90860 2019-06-17 15:54:23
10678 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90859 2019-06-17 15:52:21
10677 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90858 2019-06-17 15:49:06
10676 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90856 2019-06-17 15:47:15
10675 0944252*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90855 2019-06-17 15:45:11
10674 0944104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90854 2019-06-17 15:44:05
10673 0989585*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 189 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90852 2019-06-17 15:37:54
10672 0848337*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90845 2019-06-17 15:19:30
10671 0933743*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90843 2019-06-17 15:18:16
10670 0945481*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90842 2019-06-17 15:17:38
10669 0904631*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90841 2019-06-17 15:17:27
10668 0837231*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 233 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90840 2019-06-17 15:12:45
10667 0382225*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 186 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90839 2019-06-17 15:12:28
10666 0775521*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90838 2019-06-17 15:12:05
10665 0988463*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90835 2019-06-17 15:06:49
10664 0939867*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90832 2019-06-17 15:05:03
10663 0797119*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90831 2019-06-17 14:57:04
10662 0976328*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90825 2019-06-17 14:42:59
10661 0774453*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 269 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90824 2019-06-17 14:42:20
10660 0935494*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 269 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90823 2019-06-17 14:41:34
10659 0332996*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90822 2019-06-17 14:40:17
10658 0367699*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90819 2019-06-17 14:35:50
10657 0968716*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 287 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90820 2019-06-17 14:35:43
10656 0907007*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90818 2019-06-17 14:33:52
10655 0972701*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 170 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90817 2019-06-17 14:33:23
10654 0353280*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 90815 2019-06-17 14:23:50
10653 0376152*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90814 2019-06-17 14:22:35
10652 0374359*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 198 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90813 2019-06-17 14:22:13
10651 0394708*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 146 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90812 2019-06-17 14:22:04
10650 0908922*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90811 2019-06-17 14:21:39
10649 0333522*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90807 2019-06-17 14:18:33
10648 0382742*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90806 2019-06-17 14:17:40
10647 0332869*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 282 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90804 2019-06-17 14:13:48
10646 0978111*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 266 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90803 2019-06-17 14:02:10
10645 0974743*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 180 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 90802 2019-06-17 13:57:02
10644 0782596*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90801 2019-06-17 13:52:54
10643 0963612*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90798 2019-06-17 13:27:27
10642 0358487*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 46 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90796 2019-06-17 13:23:15
10641 0933736*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90795 2019-06-17 13:12:23
10640 0936161*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 90764 2019-06-17 12:11:23
10639 0976343*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 282 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90759 2019-06-17 11:45:50
10638 0905816*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90753 2019-06-17 11:35:44
10637 0908878*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90750 2019-06-17 11:28:06
10636 0909308*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 258 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90749 2019-06-17 11:27:44
10635 0367979*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90748 2019-06-17 11:22:28
10634 0987472*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 174 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-17 11:14:19
10633 0983634*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 251 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90745 2019-06-17 11:11:21
10632 0337037*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 46 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90744 2019-06-17 11:11:01
10631 0939581*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 251 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90743 2019-06-17 11:00:19
10630 0777337*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90740 2019-06-17 10:53:59
10629 0905973*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90724 2019-06-17 09:52:03
10628 0905973*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90724 2019-06-17 09:51:19
10627 0904309*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 276 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90721 2019-06-17 09:28:45
10626 0765114*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90716 2019-06-17 09:10:10
10625 0935057*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90715 2019-06-17 09:02:50
10624 0936506*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90713 2019-06-17 08:58:18
10623 0909615*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90707 2019-06-17 08:37:26
10622 0905025*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90705 2019-06-17 08:29:38
10621 0902223*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 46 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-17 08:14:15
10620 0934901*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90697 2019-06-17 08:12:59
10619 0934975*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90695 2019-06-17 07:28:17
10618 0931248*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90690 2019-06-17 06:50:46
10617 0936860*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90689 2019-06-17 06:24:18
10616 0934501*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90688 2019-06-17 06:16:36
10615 0937249*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90677 2019-06-16 20:07:09
10614 0906219*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 170 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90673 2019-06-16 19:40:25
10613 0905766*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90662 2019-06-16 18:05:01
10612 0896202*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90655 2019-06-16 17:45:06
10611 0896202*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90655 2019-06-16 17:44:56
10610 0896202*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90655 2019-06-16 17:44:46
10609 0905119*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90652 2019-06-16 17:40:30
10608 0935160*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90649 2019-06-16 17:25:37
10607 0907359*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90625 2019-06-16 16:41:12
10606 0837056*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 251 2019-06-16 16:36:51
10605 0938446*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90623 2019-06-16 16:27:46
10604 0931483*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 174 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 90621 2019-06-16 16:11:21
10603 0919022*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 68732 2019-06-16 15:44:27
10602 0762848*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 90619 2019-06-16 15:42:01
10601 0932470*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90613 2019-06-16 14:16:55
10600 0945104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 2019-06-16 13:48:22
10599 0935033*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 227 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90486 2019-06-16 12:19:09
10598 0916264*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 227 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90484 2019-06-16 12:18:25
10597 0932584*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 227 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90476 2019-06-16 11:40:18
10596 0905603*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90475 2019-06-16 11:38:35
10595 0932881*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90469 2019-06-16 11:12:07
10594 0935079*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 227 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90462 2019-06-16 10:44:33
10593 0908329*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 198 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 90456 2019-06-16 10:34:20
10592 0937432*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90454 2019-06-16 10:33:32
10591 0823679*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 2019-06-16 10:31:28
10590 0945104*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 2019-06-16 10:28:13
10589 0944759*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90451 2019-06-16 10:28:12
10588 0788685*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90450 2019-06-16 10:26:10
10587 0788685*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90448 2019-06-16 10:21:24
10586 0912942*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 2019-06-16 10:07:30
10585 0843060*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90441 2019-06-16 10:03:40
10584 0839504*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90440 2019-06-16 09:59:48
10583 0899887*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90439 2019-06-16 09:56:07
10582 0899887*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90439 2019-06-16 09:55:58
10581 0899887*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90439 2019-06-16 09:55:47
10580 0918555*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 208 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90436 2019-06-16 09:52:04
10579 0916256*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-16 09:48:06
10578 0916256*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-16 09:47:56
10577 0836531*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90432 2019-06-16 09:44:41
10576 0912744*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90431 2019-06-16 09:44:32
10575 0912744*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90431 2019-06-16 09:43:53
10574 0905678*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90429 2019-06-16 09:39:04
10573 0782092*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90428 2019-06-16 09:38:45
10572 0905369*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90427 2019-06-16 09:36:18
10571 0799103*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90425 2019-06-16 09:16:11
10570 0786890*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 218 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90423 2019-06-16 09:05:36
10569 0902553*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 264 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90422 2019-06-16 09:00:49
10568 0943231*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90421 2019-06-16 08:55:21
10567 0943596*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90418 2019-06-16 08:39:09
10566 0935404*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90416 2019-06-16 08:26:48
10565 0764548*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90414 2019-06-16 08:18:42
10564 0935291*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90413 2019-06-16 08:16:48
10563 0396289*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 230 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-16 07:59:31
10562 0352585*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 230 Thuê bao không hợp lệ, sai số hoặc đây là thuê bao trả sau 2019-06-16 07:56:42
10561 0935554*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 233 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90408 2019-06-16 07:39:38
10560 0948835*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 290 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90407 2019-06-16 07:37:39
10559 0904132*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90406 2019-06-16 07:33:27
10558 0905954*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90405 2019-06-16 07:24:22
10557 0774895*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 117 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90404 2019-06-16 07:20:25
10556 0813257*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 282 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90403 2019-06-16 07:11:46
10555 0948175*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 2019-06-15 22:39:01
10554 0949728*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90396 2019-06-15 21:51:54
10553 0949728*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90396 2019-06-15 21:51:30
10552 0948946*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 223 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90393 2019-06-15 21:48:36
10551 0856423*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90392 2019-06-15 21:34:27
10550 0944287*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 255 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90391 2019-06-15 21:26:18
10549 0944287*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90391 2019-06-15 21:26:07
10548 0944287*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 255 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90391 2019-06-15 21:25:57
10547 0943231*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 164 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90388 2019-06-15 21:19:43
10546 0931835*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 258 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90387 2019-06-15 21:11:33
10545 0943758*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 218 2019-06-15 20:46:59
10544 0799193*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 262 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90379 2019-06-15 20:20:19
10543 0823418*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90365 2019-06-15 20:09:59
10542 0946560*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 23 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90363 2019-06-15 20:01:50
10541 0911078*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90357 2019-06-15 19:54:16
10540 0847463*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 223 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90315 2019-06-15 19:41:15
10539 0906783*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90283 2019-06-15 18:35:37
10538 0906783*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 273 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90283 2019-06-15 18:35:10
10537 0705979*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90280 2019-06-15 18:27:00
10536 0907754*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 68 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90265 2019-06-15 17:42:19
10535 0775569*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 68 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90264 2019-06-15 17:30:58
10534 0905840*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 227 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90261 2019-06-15 17:17:00
10533 0774518*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90256 2019-06-15 16:51:20
10532 0905499*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 138 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90255 2019-06-15 16:50:20
10531 0943197*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 2019-06-15 16:45:26
10530 0912921*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90237 2019-06-15 16:29:37
10529 0912921*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 187 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90237 2019-06-15 16:29:29
10528 0937062*** Thuê bao trả trước 200,000đ 170,000đ id 218 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 90235 2019-06-15 16:23:34
10527 0949883*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 290 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90223 2019-06-15 16:01:37
10526 0944233*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 248 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90222 2019-06-15 15:54:52
10525 0901999*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90218 2019-06-15 15:48:39
10524 0702229*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 187 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90205 2019-06-15 14:46:15
10523 0767039*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90201 2019-06-15 13:57:22
10522 0784298*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90191 2019-06-15 12:49:05
10521 0703516*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 164 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90185 2019-06-15 12:20:19
10520 0857027*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 117 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 90174 2019-06-15 12:08:55
10519 0703516*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 164 2019-06-15 12:01:37
10518 0906002*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 208 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90169 2019-06-15 11:29:16
10517 0941764*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 32 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90167 2019-06-15 11:21:49
10516 0932287*** Thuê bao trả trước 500,000đ 425,000đ id 32 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 90161 2019-06-15 11:14:16
10515 0799001*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90157 2019-06-15 10:54:51
10514 0799001*** Thuê bao trả trước 20,000đ 17,000đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90157 2019-06-15 10:54:33
10513 0799001*** Thuê bao trả trước 50,000đ 42,500đ id 63 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 90157 2019-06-15 10:54:02
10512 0917107*** Thuê bao trả trước 100,000đ 85,000đ id 254 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 90144 2019-06-15 10:48:39
© Copyright 2018
All Rights Reserved