Sắp ra mắt tính năng thanh toán k+

Bạn chưa đăng nhập, xin hãy đăng nhập trước tiên

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Tin nhắn phản hồi Time
1 12093 0972246*** 250,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 219 2019-07-19 12:27:03
2 12092 0972246*** 250,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 219 2019-07-19 12:26:59
3 12074 0911445*** 200,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 219 2019-07-18 16:49:00
4 12073 0911445*** 200,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 219 2019-07-18 16:48:52
5 11603 0975928*** 150,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 262 2019-07-05 21:54:53
6 11599 ‭0976*** 400,000 đ ADSL/FTTH/NextTV 0 đ id 210 2019-07-05 21:01:29
7 11598 ‭0976*** 400,000 đ ADSL/FTTH/NextTV 0 đ id 210 2019-07-05 21:01:21
8 11597 ‭0976*** 400,000 đ ADSL/FTTH/NextTV 0 đ id 210 2019-07-05 21:00:49
9 11585 ‭0976*** 500,000 đ ADSL/FTTH/NextTV 0 đ id 210 2019-07-05 18:46:37
10 11322 0931585*** 50,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 273 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 91503 2019-07-01 07:38:12
11 11112 0385735*** 400,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 189 2019-06-22 09:27:01
12 11089 0987228*** 50,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 234 2019-06-22 08:19:05
13 11081 q510_ft*** 500,000 đ ADSL/FTTH/NextTV 0 đ id 202 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 91845 2019-06-21 21:58:12
14 11080 0973652*** 100,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 202 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 91844 2019-06-21 21:56:06
15 11076 0966663*** 50,000 đ Di động/Dcom 0 đ id 78 2019-06-21 21:05:34
© Copyright 2018
All Rights Reserved